Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 243 92.61
10098    JOO PIPI C11PIPI 240 96.49
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
10118    Robin C11BC2 1048 94.95
10135    Đọng nước C11WATER 542 93.26
10172    Số nguyên tố C11PRIME 534 92.29
10176    Đạp xe TBIKE 175 93.45
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 625 92.66
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 151 94.96
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 154 91.68
10218    C11DK2 C11DK2 110 98.87
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 57 95.54
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 338 92.32
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 304 94.17
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 439 92.58
10280    Chỉnh sửa ảnh MARS 149 97.30
10281    Trao đổi VOEXC 106 95.17
10336    PLACE PLACE 203 97.76
10337    TRAKA TRAKA 73 97.78
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 975 94.55
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 706 94.22
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1130 94.06
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1255 94.82
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 683 94.94
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 951 93.47
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 176 96.71
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
11258    Dãy số QT QTSEQ 655 93.30
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 29 100.00
11552    Raldono và trò chơi cá cược EUROBET 53 96.52
11569    Thử máy VMTEST 314 92.39
11626    Đừng bỏ cuộc VMQPOFI 41 80.67
11714    Mummy Maze VMMUMMY 49 94.39
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11743    Raldono và công việc thực tập VMINTERN 19 94.59
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 152 96.92
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 51 95.76
11819    Đổi chỗ VMSWAP 256 96.73
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 25 96.00
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11879    Lát gạch 5 VMTILE 24 100.00
11880    The problem for kid MAUGIAO 568 92.60
11896    Cây VMTREE 23 91.41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.