Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10098    JOO PIPI C11PIPI 248 96.28
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
10118    Robin C11BC2 1329 94.54
10135    Đọng nước C11WATER 661 93.35
10172    Số nguyên tố C11PRIME 616 92.36
10176    Đạp xe TBIKE 181 93.28
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 768 90.66
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 151 94.97
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 156 91.72
10218    C11DK2 C11DK2 121 98.93
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 140 93.07
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 61 95.12
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 34 95.16
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 339 92.26
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 317 94.31
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 486 92.00
10280    Chỉnh sửa ảnh MARS 151 97.10
10281    Trao đổi VOEXC 110 94.43
10336    PLACE PLACE 218 97.62
10337    TRAKA TRAKA 75 97.86
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 1044 94.61
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 795 94.41
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1221 94.06
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1421 94.50
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 732 95.09
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 1010 93.75
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 197 96.41
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 34 94.89
11258    Dãy số QT QTSEQ 729 93.62
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 30 98.41
11552    Raldono và trò chơi cá cược EUROBET 53 96.52
11569    Thử máy VMTEST 317 92.41
11626    Đừng bỏ cuộc VMQPOFI 41 80.67
11714    Mummy Maze VMMUMMY 51 94.03
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 15 100.00
11743    Raldono và công việc thực tập VMINTERN 19 94.59
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 167 96.91
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 63 93.40
11819    Đổi chỗ VMSWAP 278 96.96
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 26 96.08
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11879    Lát gạch 5 VMTILE 24 100.00
11880    The problem for kid MAUGIAO 717 92.89
11896    Cây VMTREE 23 91.41
11897    Chia nhóm VMGROUP 45 96.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.