Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10098    JOO PIPI C11PIPI 250 96.18
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
10118    Robin C11BC2 1416 94.19
10135    Đọng nước C11WATER 673 93.27
10172    Số nguyên tố C11PRIME 690 92.17
10176    Đạp xe TBIKE 181 93.17
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 778 90.18
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 158 94.53
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 156 91.72
10218    C11DK2 C11DK2 127 98.62
10244    DIGITS DIGITS88 75 94.80
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 140 93.07
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 64 95.21
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 35 95.20
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 340 92.27
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 317 94.31
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 487 92.02
10280    Chỉnh sửa ảnh MARS 151 97.10
10281    Trao đổi VOEXC 110 94.43
10336    PLACE PLACE 218 97.62
10337    TRAKA TRAKA 78 97.93
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 1047 94.62
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 823 94.17
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1234 94.07
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1437 94.53
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 733 95.09
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 1013 93.76
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 200 96.31
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 35 94.93
11258    Dãy số QT QTSEQ 737 93.59
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 30 98.41
11552    Raldono và trò chơi cá cược EUROBET 53 96.52
11569    Thử máy VMTEST 317 92.41
11626    Đừng bỏ cuộc VMQPOFI 41 80.67
11714    Mummy Maze VMMUMMY 51 94.03
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 16 97.50
11743    Raldono và công việc thực tập VMINTERN 19 94.59
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 174 96.96
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 65 93.10
11819    Đổi chỗ VMSWAP 280 96.97
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 26 96.08
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11879    Lát gạch 5 VMTILE 24 100.00
11880    The problem for kid MAUGIAO 734 92.92
11896    Cây VMTREE 25 91.67
11897    Chia nhóm VMGROUP 45 96.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.