Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1646 87.52
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4032 85.68
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 421 87.56
2166    Khuôn thép STEEL 135 87.56
2187    Hội trường NKREZ 2990 91.32
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1149 93.72
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.31
2198    Leaves NKLEAVES 330 93.14
2203    Dãy số NKSEQ 2472 91.13
2204    Hang động NKSPILJA 232 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3707 90.83
2224    Team Selection NKTEAM 790 93.29
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 693 95.24
2227    IOI05 Mountains NKMOU 90 90.62
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 83 90.30
2229    Lubenica LUBENICA 1261 94.36
2232    Sân golf NKGOLF 696 95.93
2240    Số huyền bí MYSTERY 2046 90.45
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1093 91.32
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1568 93.55
2249    Police NKPOLICE 574 95.61
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2535 92.23
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1236 94.28
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 236 93.14
2259    Chia đa giác NKPOLY 339 95.28
2262    Tung đồng xu NKTOSS 694 92.71
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3540 91.36
2265    Đa giác NKPOLI 357 92.15
2266    Tách từ NKSEV 691 93.02
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 913 92.49
2289    Người đưa thư NKPOS 817 89.06
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 369 95.87
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 599 83.82
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 392 94.18
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4456 89.64
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2002 84.67
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1839 92.60
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1169 92.51
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.40
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 289 94.06
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 405 94.23
2333    Billboard painting NKPANO 205 93.63
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 181 89.27
2348    Mạng truyền tin NKNET 276 86.80
2352    Nối mạng NKCABLE 2794 91.68
2366    Chuyển NKSTEP 844 90.98
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 949 92.69
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 629 89.98
2377    Đến trường LQDBUS 165 92.80
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.