Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1429 87.65
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3436 85.13
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 369 87.21
2166    Khuôn thép STEEL 129 87.82
2187    Hội trường NKREZ 2600 91.15
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 896 94.14
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 276 93.11
2203    Dãy số NKSEQ 2195 90.90
2204    Hang động NKSPILJA 222 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3110 90.86
2224    Team Selection NKTEAM 704 93.05
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 615 95.64
2227    IOI05 Mountains NKMOU 83 91.13
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1058 94.51
2232    Sân golf NKGOLF 571 96.26
2240    Số huyền bí MYSTERY 1837 90.14
2243    Mạng máy tính NKONEARC 933 91.13
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1288 93.95
2249    Police NKPOLICE 469 95.88
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2269 92.15
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1085 94.20
2253    A1 NKA1 131 87.20
2255    IOI07 Miners NKMINERS 217 92.88
2259    Chia đa giác NKPOLY 317 95.47
2262    Tung đồng xu NKTOSS 607 92.81
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2988 90.74
2265    Đa giác NKPOLI 301 92.70
2266    Tách từ NKSEV 537 93.09
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 853 92.45
2289    Người đưa thư NKPOS 733 88.78
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 342 95.75
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 547 84.02
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 338 94.43
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3680 89.25
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1864 84.68
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1467 92.51
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 962 93.12
2304    Monkey island NKTRAFIC 49 92.75
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 266 93.87
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 372 94.33
2333    Billboard painting NKPANO 180 93.73
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 164 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 248 86.15
2352    Nối mạng NKCABLE 2441 91.33
2366    Chuyển NKSTEP 810 90.75
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 887 92.65
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 566 90.16
2377    Đến trường LQDBUS 149 92.49
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.