Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1460 87.71
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3498 85.15
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 374 87.33
2166    Khuôn thép STEEL 131 87.79
2187    Hội trường NKREZ 2642 91.19
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 919 94.18
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 289 93.20
2203    Dãy số NKSEQ 2234 90.97
2204    Hang động NKSPILJA 225 95.87
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3193 90.83
2224    Team Selection NKTEAM 721 93.07
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 634 95.58
2227    IOI05 Mountains NKMOU 83 91.13
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1081 94.44
2232    Sân golf NKGOLF 580 96.31
2240    Số huyền bí MYSTERY 1880 90.19
2243    Mạng máy tính NKONEARC 950 91.23
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1321 93.95
2249    Police NKPOLICE 478 95.49
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2300 92.12
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1104 94.21
2253    A1 NKA1 135 87.46
2255    IOI07 Miners NKMINERS 217 92.88
2259    Chia đa giác NKPOLY 321 95.51
2262    Tung đồng xu NKTOSS 617 92.84
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3047 90.83
2265    Đa giác NKPOLI 306 92.76
2266    Tách từ NKSEV 557 93.04
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 865 92.38
2289    Người đưa thư NKPOS 746 88.81
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 349 95.82
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 554 84.10
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 345 94.44
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3791 89.33
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1884 84.74
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1494 92.54
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 990 93.17
2304    Monkey island NKTRAFIC 49 92.75
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 271 93.93
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 374 94.40
2333    Billboard painting NKPANO 182 93.75
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 164 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 250 86.18
2352    Nối mạng NKCABLE 2486 91.34
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 817 90.80
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 997 92.72
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 902 92.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.