Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1468 87.72
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3524 85.10
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 376 87.42
2166    Khuôn thép STEEL 131 87.79
2187    Hội trường NKREZ 2665 91.21
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 925 94.10
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 292 93.26
2203    Dãy số NKSEQ 2242 90.99
2204    Hang động NKSPILJA 225 95.87
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3225 90.86
2224    Team Selection NKTEAM 723 93.08
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 637 95.59
2227    IOI05 Mountains NKMOU 84 91.17
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1089 94.39
2232    Sân golf NKGOLF 582 96.31
2240    Số huyền bí MYSTERY 1897 90.18
2243    Mạng máy tính NKONEARC 956 91.28
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1336 93.99
2249    Police NKPOLICE 491 95.46
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2315 92.14
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1114 94.24
2253    A1 NKA1 136 87.63
2255    IOI07 Miners NKMINERS 221 92.95
2259    Chia đa giác NKPOLY 323 95.52
2262    Tung đồng xu NKTOSS 620 92.86
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3101 90.92
2265    Đa giác NKPOLI 308 92.78
2266    Tách từ NKSEV 560 92.91
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 866 92.39
2289    Người đưa thư NKPOS 751 88.84
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 353 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 561 84.48
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 346 94.46
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3844 89.31
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1888 84.76
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1519 92.57
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1010 92.76
2304    Monkey island NKTRAFIC 49 92.75
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 271 93.93
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 375 94.41
2333    Billboard painting NKPANO 184 93.78
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 164 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 250 86.18
2352    Nối mạng NKCABLE 2509 91.38
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 819 90.78
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1001 92.71
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 903 92.66
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.