Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1760 86.29
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4299 86.00
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 438 87.24
2166    Khuôn thép STEEL 137 87.01
2187    Hội trường NKREZ 3157 91.36
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1213 93.69
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 67 83.89
2198    Leaves NKLEAVES 353 93.02
2203    Dãy số NKSEQ 2602 91.28
2204    Hang động NKSPILJA 235 95.70
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3947 90.75
2224    Team Selection NKTEAM 813 93.32
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 703 95.30
2227    IOI05 Mountains NKMOU 93 90.61
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 84 90.33
2229    Lubenica LUBENICA 1325 93.68
2232    Sân golf NKGOLF 723 95.96
2240    Số huyền bí MYSTERY 2150 90.47
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1135 91.33
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1694 93.37
2249    Police NKPOLICE 611 95.56
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2643 92.06
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1320 94.37
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 246 93.27
2259    Chia đa giác NKPOLY 348 95.29
2262    Tung đồng xu NKTOSS 718 92.77
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3839 91.34
2265    Đa giác NKPOLI 376 91.92
2266    Tách từ NKSEV 737 93.02
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 931 92.43
2289    Người đưa thư NKPOS 852 88.92
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 380 95.64
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 610 83.18
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 426 94.04
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4744 89.84
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2078 84.77
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1954 92.27
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1218 92.46
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 295 94.10
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 412 93.93
2333    Billboard painting NKPANO 213 93.76
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 185 89.50
2348    Mạng truyền tin NKNET 285 86.91
2352    Nối mạng NKCABLE 2974 91.89
2354    Distance NKDIST 98 86.73
2366    Chuyển NKSTEP 856 91.06
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1161 92.89
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 960 92.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.