Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 134 96.07
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 61 97.89
12963    Dãy số C11SEQ3 1141 90.07
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 109 97.91
12970    Trò chơi xếp hình QTMOVE 16 97.06
12972    Xương rồng VOCACTUS 182 92.90
12974    Trò chơi chọn bài VOCARD 254 95.25
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 41 97.22
12979    Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VOBOARD 56 98.01
12992    Xử lý xâu VOSTR 751 96.02
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 18 94.44
13004    Hệ thống đèn VOLIGHTS 53 94.44
13005    Cắt bảng C11CUT 420 94.59
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 164 96.56
13017    Dãy số SEARCH 870 95.44
13018    Tính sai WCALC 840 92.11
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 472 96.04
13039    Cho thuê xe HIREHP 778 93.73
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 263 95.83
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 243 95.41
13073    Tam giác vàng TRILAND 354 94.32
13074    Trồng nho GRAPE 215 96.26
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 388 93.87
13100    Mê cung MECUNG 372 95.96
13103    Chu trình hoán vị PERC 182 95.92
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 237 95.88
13132    Chia vàng DGOLD 394 95.91
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 120 94.95
13145    Other search problem SEARCH1 282 96.85
13146    Lái xe SDRIVE 121 97.49
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 194 94.16
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 429 94.54
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 830 95.29
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 993 93.26
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 947 93.40
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 278 95.49
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 57 95.76
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 64 95.74
14932    Lowest Common Ancestor LCA 682 34.27
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 64 93.85
15050    Pirate đi thực tập VMCOUNT 51 100.00
15051    RR VMRR 1015 92.35
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 125 65.71
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 331 91.83
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 142 89.31
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.