Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 126 95.91
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 59 98.20
12963    Dãy số C11SEQ3 1111 89.99
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 107 98.15
12970    Trò chơi xếp hình QTMOVE 16 97.06
12972    Xương rồng VOCACTUS 179 93.11
12974    Trò chơi chọn bài VOCARD 252 95.24
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 37 97.81
12979    Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VOBOARD 54 97.99
12992    Xử lý xâu VOSTR 713 96.42
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
13004    Hệ thống đèn VOLIGHTS 53 94.44
13005    Cắt bảng C11CUT 407 94.53
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 155 96.70
13017    Dãy số SEARCH 851 95.56
13018    Tính sai WCALC 810 92.49
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 467 96.03
13039    Cho thuê xe HIREHP 749 93.78
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 261 95.81
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 228 95.95
13073    Tam giác vàng TRILAND 348 94.39
13074    Trồng nho GRAPE 208 96.32
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 381 93.82
13100    Mê cung MECUNG 363 95.97
13103    Chu trình hoán vị PERC 181 95.91
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 233 95.79
13132    Chia vàng DGOLD 388 96.09
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 117 94.86
13145    Other search problem SEARCH1 280 96.84
13146    Lái xe SDRIVE 122 97.10
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 194 94.16
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 429 94.54
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 830 95.29
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 953 93.37
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 919 93.62
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 277 95.48
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 56 95.74
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 57 95.88
14932    Lowest Common Ancestor LCA 556 35.70
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 63 94.77
15050    Pirate đi thực tập VMCOUNT 51 100.00
15051    RR VMRR 990 92.32
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 123 65.57
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 315 92.59
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 141 89.90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.