Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 113 95.56
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 58 98.18
12963    Dãy số C11SEQ3 1059 89.90
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 106 98.14
12970    Trò chơi xếp hình QTMOVE 16 97.06
12972    Xương rồng VOCACTUS 175 93.16
12974    Trò chơi chọn bài VOCARD 251 95.22
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 37 97.81
12979    Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VOBOARD 53 97.94
12992    Xử lý xâu VOSTR 625 96.80
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
13004    Hệ thống đèn VOLIGHTS 52 96.67
13005    Cắt bảng C11CUT 385 94.41
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 145 96.63
13017    Dãy số SEARCH 831 95.57
13018    Tính sai WCALC 791 92.42
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 438 96.30
13039    Cho thuê xe HIREHP 712 94.03
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 246 96.47
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 204 95.30
13073    Tam giác vàng TRILAND 337 94.43
13074    Trồng nho GRAPE 207 96.42
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 374 93.84
13100    Mê cung MECUNG 350 95.96
13103    Chu trình hoán vị PERC 178 96.02
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 228 95.71
13132    Chia vàng DGOLD 365 96.04
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 112 94.99
13145    Other search problem SEARCH1 276 96.82
13146    Lái xe SDRIVE 122 97.10
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 190 94.05
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 743 95.16
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 416 94.55
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 792 95.23
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 886 93.18
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 844 93.70
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 256 95.65
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 56 95.74
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 54 96.12
14932    Lowest Common Ancestor LCA 417 36.95
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 61 94.64
15050    Pirate đi thực tập VMCOUNT 49 100.00
15051    RR VMRR 926 92.71
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 122 65.50
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 312 92.65
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 141 89.90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.