Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12907    Knights in Chessboard KNCB 29 95.14
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 113 95.56
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 58 98.18
12963    Dãy số C11SEQ3 1022 89.94
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 106 98.14
12970    Trò chơi xếp hình QTMOVE 16 97.06
12972    Xương rồng VOCACTUS 174 93.24
12974    Trò chơi chọn bài VOCARD 251 95.22
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 37 97.81
12979    Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VOBOARD 53 97.94
12992    Xử lý xâu VOSTR 574 96.73
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
13004    Hệ thống đèn VOLIGHTS 52 96.67
13005    Cắt bảng C11CUT 369 94.23
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 135 96.59
13017    Dãy số SEARCH 821 95.56
13018    Tính sai WCALC 763 92.32
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 425 96.92
13039    Cho thuê xe HIREHP 683 94.15
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 235 96.27
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 203 95.24
13073    Tam giác vàng TRILAND 326 94.31
13074    Trồng nho GRAPE 204 96.37
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 370 94.09
13100    Mê cung MECUNG 327 96.21
13103    Chu trình hoán vị PERC 178 96.02
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 223 95.90
13132    Chia vàng DGOLD 351 96.00
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 109 95.03
13145    Other search problem SEARCH1 275 96.81
13146    Lái xe SDRIVE 122 97.10
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 186 93.98
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 703 95.07
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 382 94.41
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 747 95.19
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 840 93.57
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 793 93.94
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 239 95.63
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 55 95.73
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 54 96.12
14932    Lowest Common Ancestor LCA 348 39.48
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 61 94.64
15050    Pirate đi thực tập VMCOUNT 49 100.00
15051    RR VMRR 889 92.66
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 122 65.50
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 302 92.78
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.