Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 126 87.73
5052    Ô ăn quan CVP00001 50 88.38
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 308 94.68
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1807 91.75
5723    Cái túi 2 DTTUI2 542 95.31
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 407 97.12
5788    King vs Knights NTKING 61 97.73
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 346 96.77
6184    Chocolate Buying CBUYING 1331 92.67
6188    Cái túi 3 NTHUGE 371 95.95
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 691 95.95
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 213 95.11
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 652 96.80
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1710 94.05
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1917 93.78
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2149 92.65
6317    Ổn định STABLE 1265 94.87
6319    Mã số thuế TAXID 293 96.06
6359    Rocks Game ROCKS 305 92.90
6364    Need For Speed SBOOST 511 94.37
6453    Ghép số lớn NUMCON 1627 90.74
6527    Mua đất LANDK 143 92.86
6602    Đế chế VNEMPIRE 689 95.04
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 297 95.71
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 100.00
6808    Tổng trên cây SUMTREE 144 95.01
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 165 94.02
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 734 95.11
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 115 96.14
6896    Máy tính COMPUTER 142 97.92
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1679 93.04
7292    Tìm số FINDNUM 997 87.55
8109    Nước đọng V11WATER 1250 92.53
8110    Hội hoa V11HH 102 96.46
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 232 96.44
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 541 95.65
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2659 90.90
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.