Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 137 87.21
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 98 95.28
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 346 94.32
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2293 91.36
5723    Cái túi 2 DTTUI2 741 94.97
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 504 96.94
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 368 96.93
6184    Chocolate Buying CBUYING 1614 92.69
6188    Cái túi 3 NTHUGE 416 96.02
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 927 95.55
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 218 94.99
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 883 96.45
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2448 93.66
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2641 92.61
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2764 92.77
6317    Ổn định STABLE 1502 94.63
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 538 94.40
6453    Ghép số lớn NUMCON 2026 90.44
6527    Mua đất LANDK 175 93.34
6602    Đế chế VNEMPIRE 929 95.34
6604    Trò chơi VNINGAME 53 91.35
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 333 96.10
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 172 95.27
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 178 94.22
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 957 94.94
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 137 96.58
6896    Máy tính COMPUTER 255 97.55
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 2020 92.53
7292    Tìm số FINDNUM 1186 87.31
8109    Nước đọng V11WATER 1404 92.60
8110    Hội hoa V11HH 105 96.60
8111    Du lịch V11TOUR 116 98.33
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 94 95.41
8114    Tìm xâu V11STR 265 96.33
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 611 95.55
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3362 90.42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.