Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 143 86.39
5052    Ô ăn quan CVP00001 57 89.49
5165    Allowance ALLOW 100 94.29
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 371 94.26
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2358 91.24
5723    Cái túi 2 DTTUI2 760 94.84
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 523 96.54
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 379 96.84
6184    Chocolate Buying CBUYING 1639 92.52
6188    Cái túi 3 NTHUGE 419 96.03
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 989 95.48
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 218 94.99
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 927 96.25
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2519 93.54
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2739 92.52
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2847 92.82
6317    Ổn định STABLE 1524 94.65
6319    Mã số thuế TAXID 307 95.96
6359    Rocks Game ROCKS 316 93.09
6364    Need For Speed SBOOST 538 94.40
6453    Ghép số lớn NUMCON 2148 90.21
6527    Mua đất LANDK 177 93.38
6602    Đế chế VNEMPIRE 947 95.31
6604    Trò chơi VNINGAME 53 91.35
6610    Cắt bảng CUTBOARD 31 97.62
6671    Xe buýt MBUS 338 95.90
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 176 95.36
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 186 94.31
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 973 94.81
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 137 96.58
6896    Máy tính COMPUTER 256 97.55
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 2065 92.47
7292    Tìm số FINDNUM 1208 87.35
8109    Nước đọng V11WATER 1423 92.63
8110    Hội hoa V11HH 105 96.60
8111    Du lịch V11TOUR 117 98.34
8112    Sao chổi V11COMET 89 97.22
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 95 95.42
8114    Tìm xâu V11STR 270 96.37
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 611 95.55
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3494 90.30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.