Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1511 87.89
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3650 85.26
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 388 87.69
2166    Khuôn thép STEEL 131 87.79
2187    Hội trường NKREZ 2759 91.15
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 974 93.98
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 298 93.21
2203    Dãy số NKSEQ 2287 91.03
2204    Hang động NKSPILJA 227 95.89
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3312 90.77
2224    Team Selection NKTEAM 742 93.04
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 647 95.65
2227    IOI05 Mountains NKMOU 84 91.17
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1122 94.38
2232    Sân golf NKGOLF 614 96.15
2240    Số huyền bí MYSTERY 1939 90.22
2243    Mạng máy tính NKONEARC 986 91.41
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1389 94.04
2249    Police NKPOLICE 505 95.50
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2378 92.18
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1140 94.21
2253    A1 NKA1 139 87.79
2255    IOI07 Miners NKMINERS 229 93.04
2259    Chia đa giác NKPOLY 326 95.28
2262    Tung đồng xu NKTOSS 648 92.74
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3195 91.01
2265    Đa giác NKPOLI 321 92.58
2266    Tách từ NKSEV 598 92.80
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 878 92.40
2289    Người đưa thư NKPOS 765 89.01
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 357 95.86
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 571 84.65
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 358 94.39
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4028 89.32
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1926 84.81
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1596 92.55
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1055 92.66
2304    Monkey island NKTRAFIC 51 93.30
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 277 94.01
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 379 94.43
2333    Billboard painting NKPANO 197 94.04
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 169 89.09
2348    Mạng truyền tin NKNET 264 86.61
2352    Nối mạng NKCABLE 2579 91.49
2354    Distance NKDIST 92 86.29
2366    Chuyển NKSTEP 827 90.86
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1029 92.84
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 911 92.66
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.