Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4654    Tam giác AREATRI 229 91.03
4655    Hoán vị PERMUT 37 92.13
4660    Binary palindrome BINPAL 23 92.98
4661    Maximum area SMAX 100 97.09
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 275 93.40
5052    Ô ăn quan CVP00001 57 89.49
5165    Allowance ALLOW 98 95.28
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 362 94.20
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2331 91.25
5723    Cái túi 2 DTTUI2 754 94.86
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 518 96.63
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 372 96.88
6184    Chocolate Buying CBUYING 1631 92.69
6188    Cái túi 3 NTHUGE 418 96.03
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 956 95.50
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 499 97.23
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 218 94.99
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 909 96.41
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2497 93.54
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2712 92.55
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2816 92.77
6317    Ổn định STABLE 1517 94.65
6319    Mã số thuế TAXID 306 96.05
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 538 94.40
6453    Ghép số lớn NUMCON 2100 90.26
6527    Mua đất LANDK 176 93.35
6561    Time Travel TTRAVEL 307 93.19
6602    Đế chế VNEMPIRE 939 95.26
6604    Trò chơi VNINGAME 53 91.35
6610    Cắt bảng CUTBOARD 31 97.62
6671    Xe buýt MBUS 337 95.90
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 174 95.29
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 183 94.29
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 970 94.83
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 137 96.58
6896    Máy tính COMPUTER 256 97.55
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 2043 92.46
6969    Mực in INKPRINT 194 94.62
6970    KINGDOMS KINGDOMS 23 96.22
7292    Tìm số FINDNUM 1199 87.31
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.