Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4654    Tam giác AREATRI 214 91.04
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4661    Maximum area SMAX 94 97.01
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 269 93.46
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 334 94.66
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2143 91.45
5723    Cái túi 2 DTTUI2 634 94.94
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 466 97.03
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 366 96.91
6184    Chocolate Buying CBUYING 1516 92.66
6188    Cái túi 3 NTHUGE 404 96.15
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 826 95.77
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 490 97.29
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 216 95.07
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 795 96.44
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2224 93.86
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2415 93.04
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2568 92.74
6317    Ổn định STABLE 1456 94.78
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 534 94.43
6453    Ghép số lớn NUMCON 1880 90.58
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6561    Time Travel TTRAVEL 304 93.15
6602    Đế chế VNEMPIRE 875 95.49
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 323 95.91
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 173 94.14
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 907 95.01
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
6896    Máy tính COMPUTER 221 97.63
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1872 92.95
6969    Mực in INKPRINT 179 95.40
6970    KINGDOMS KINGDOMS 22 96.20
7292    Tìm số FINDNUM 1131 87.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.