Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4654    Tam giác AREATRI 212 91.12
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4661    Maximum area SMAX 94 97.01
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 265 93.71
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 331 94.64
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2081 91.53
5723    Cái túi 2 DTTUI2 624 94.96
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 456 96.98
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 364 96.90
6184    Chocolate Buying CBUYING 1490 92.81
6188    Cái túi 3 NTHUGE 401 96.14
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 802 95.81
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 487 97.28
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 214 95.13
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 772 96.51
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2146 93.78
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2349 93.09
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2492 92.80
6317    Ổn định STABLE 1418 94.80
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 313 93.04
6364    Need For Speed SBOOST 528 94.39
6453    Ghép số lớn NUMCON 1839 90.70
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6561    Time Travel TTRAVEL 302 93.13
6602    Đế chế VNEMPIRE 842 95.39
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 318 95.83
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 171 94.10
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 877 95.05
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 132 96.47
6896    Máy tính COMPUTER 211 97.65
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1815 93.06
6969    Mực in INKPRINT 176 95.39
6970    KINGDOMS KINGDOMS 21 96.02
7292    Tìm số FINDNUM 1111 87.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.