Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4654    Tam giác AREATRI 212 91.12
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4661    Maximum area SMAX 93 97.00
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 265 93.71
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 328 94.76
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2040 91.57
5723    Cái túi 2 DTTUI2 603 94.84
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 451 96.96
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 361 96.89
6184    Chocolate Buying CBUYING 1452 92.78
6188    Cái túi 3 NTHUGE 397 96.12
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 781 95.93
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 486 97.28
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 214 95.13
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 741 96.66
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2069 93.67
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2263 93.13
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2432 92.88
6317    Ổn định STABLE 1379 94.80
6319    Mã số thuế TAXID 304 96.03
6359    Rocks Game ROCKS 313 93.04
6364    Need For Speed SBOOST 527 94.39
6453    Ghép số lớn NUMCON 1811 90.81
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6561    Time Travel TTRAVEL 302 93.13
6602    Đế chế VNEMPIRE 809 95.29
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 315 95.81
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 159 95.35
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 170 94.09
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 839 94.96
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 132 96.47
6896    Máy tính COMPUTER 200 97.54
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1788 93.04
6969    Mực in INKPRINT 171 95.31
6970    KINGDOMS KINGDOMS 21 96.02
7292    Tìm số FINDNUM 1091 87.60
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.