Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4654    Tam giác AREATRI 234 91.00
4655    Hoán vị PERMUT 37 92.13
4660    Binary palindrome BINPAL 25 93.22
4661    Maximum area SMAX 100 97.09
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 278 93.43
5052    Ô ăn quan CVP00001 57 89.49
5165    Allowance ALLOW 100 94.29
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 371 94.26
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2378 91.21
5723    Cái túi 2 DTTUI2 763 94.85
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 532 96.30
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 380 96.85
6184    Chocolate Buying CBUYING 1651 92.55
6188    Cái túi 3 NTHUGE 419 96.03
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 1004 95.46
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 500 97.14
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 218 94.99
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 928 96.14
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2528 93.54
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2750 92.48
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2854 92.81
6317    Ổn định STABLE 1525 94.66
6319    Mã số thuế TAXID 307 95.96
6359    Rocks Game ROCKS 316 93.09
6364    Need For Speed SBOOST 538 94.40
6453    Ghép số lớn NUMCON 2165 90.07
6527    Mua đất LANDK 177 93.38
6561    Time Travel TTRAVEL 312 93.20
6602    Đế chế VNEMPIRE 949 95.31
6604    Trò chơi VNINGAME 53 91.35
6610    Cắt bảng CUTBOARD 31 97.62
6671    Xe buýt MBUS 339 95.90
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 176 95.36
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 186 94.31
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 976 94.82
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 137 96.58
6896    Máy tính COMPUTER 257 97.56
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 44 97.67
6952    Cách nhiệt INSUL 2080 92.41
6969    Mực in INKPRINT 198 94.46
6970    KINGDOMS KINGDOMS 23 96.22
7292    Tìm số FINDNUM 1211 87.36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.