Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1825 85.88
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4439 85.84
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 455 87.28
2166    Khuôn thép STEEL 142 86.76
2187    Hội trường NKREZ 3239 91.39
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1242 93.49
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 68 83.39
2198    Leaves NKLEAVES 361 93.04
2203    Dãy số NKSEQ 2660 91.29
2204    Hang động NKSPILJA 236 95.44
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4030 90.67
2224    Team Selection NKTEAM 821 93.32
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 707 95.26
2227    IOI05 Mountains NKMOU 93 90.33
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 85 90.04
2229    Lubenica LUBENICA 1340 93.69
2232    Sân golf NKGOLF 726 95.96
2240    Số huyền bí MYSTERY 2191 90.44
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1146 91.30
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1729 93.36
2249    Police NKPOLICE 628 95.35
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2700 92.07
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1344 94.40
2253    A1 NKA1 146 88.09
2255    IOI07 Miners NKMINERS 253 93.42
2259    Chia đa giác NKPOLY 348 95.29
2262    Tung đồng xu NKTOSS 724 92.50
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3897 91.33
2265    Đa giác NKPOLI 383 91.89
2266    Tách từ NKSEV 743 93.06
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 933 92.43
2289    Người đưa thư NKPOS 871 88.89
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 383 95.61
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 614 82.84
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 438 94.02
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4924 89.85
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2125 84.84
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1990 92.28
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1227 92.49
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 297 94.12
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 417 93.97
2333    Billboard painting NKPANO 216 93.80
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 187 89.62
2348    Mạng truyền tin NKNET 286 86.94
2352    Nối mạng NKCABLE 3077 91.89
2366    Chuyển NKSTEP 863 91.03
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 967 92.71
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 663 89.78
2377    Đến trường LQDBUS 170 92.54
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.