Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1477 87.74
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3561 85.09
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 378 87.47
2166    Khuôn thép STEEL 131 87.79
2187    Hội trường NKREZ 2688 91.20
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 948 94.06
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 296 93.15
2203    Dãy số NKSEQ 2261 91.00
2204    Hang động NKSPILJA 227 95.89
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3254 90.90
2224    Team Selection NKTEAM 731 92.95
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 640 95.62
2227    IOI05 Mountains NKMOU 84 91.17
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1106 94.39
2232    Sân golf NKGOLF 586 96.27
2240    Số huyền bí MYSTERY 1912 90.15
2243    Mạng máy tính NKONEARC 971 91.38
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1348 94.03
2249    Police NKPOLICE 499 95.54
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2338 92.18
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1123 94.24
2253    A1 NKA1 139 87.79
2255    IOI07 Miners NKMINERS 224 93.04
2259    Chia đa giác NKPOLY 324 95.52
2262    Tung đồng xu NKTOSS 634 92.75
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3132 90.97
2265    Đa giác NKPOLI 310 92.85
2266    Tách từ NKSEV 587 92.81
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 874 92.37
2289    Người đưa thư NKPOS 759 88.93
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 353 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 565 84.54
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 349 94.45
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3896 89.29
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1897 84.75
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1566 92.53
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1025 92.82
2304    Monkey island NKTRAFIC 49 92.75
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 273 93.95
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 375 94.41
2333    Billboard painting NKPANO 187 93.85
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 166 89.00
2348    Mạng truyền tin NKNET 251 86.14
2352    Nối mạng NKCABLE 2530 91.42
2354    Distance NKDIST 92 86.29
2366    Chuyển NKSTEP 823 90.83
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1012 92.76
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 907 92.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.