Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1657 87.58
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4059 85.65
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 423 87.62
2166    Khuôn thép STEEL 135 87.56
2187    Hội trường NKREZ 3022 91.32
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1155 93.62
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.31
2198    Leaves NKLEAVES 333 93.18
2203    Dãy số NKSEQ 2502 91.16
2204    Hang động NKSPILJA 232 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3726 90.82
2224    Team Selection NKTEAM 794 93.27
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 697 95.26
2227    IOI05 Mountains NKMOU 90 90.62
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 83 90.30
2229    Lubenica LUBENICA 1263 94.37
2232    Sân golf NKGOLF 698 95.91
2240    Số huyền bí MYSTERY 2054 90.44
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1098 91.34
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1575 93.57
2249    Police NKPOLICE 575 95.62
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2545 92.20
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1254 94.33
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 238 93.16
2259    Chia đa giác NKPOLY 339 95.28
2262    Tung đồng xu NKTOSS 696 92.66
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3560 91.39
2265    Đa giác NKPOLI 359 92.17
2266    Tách từ NKSEV 697 93.05
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 917 92.41
2289    Người đưa thư NKPOS 825 89.07
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 375 95.66
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 600 83.69
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 398 94.24
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4511 89.66
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2009 84.66
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1855 92.56
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1173 92.52
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.40
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 290 94.08
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 406 94.24
2333    Billboard painting NKPANO 205 93.63
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 182 89.31
2348    Mạng truyền tin NKNET 278 86.83
2352    Nối mạng NKCABLE 2825 91.70
2354    Distance NKDIST 97 86.70
2366    Chuyển NKSTEP 847 91.00
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1140 92.89
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 950 92.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.