Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 501 93.05
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 131 89.71
23793    Biểu thức DHEXP 819 92.55
23794    Khóa số DHLOCK 286 94.92
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 219 94.99
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 36 96.69
24742    Đảo bit VMDAOBIT 253 96.65
24743    Cây tiền lương VMSALARY 196 95.77
24780    Pizza VMPIZZA 167 96.68
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 29 97.22
24880    Tính tổng VMSUM2 37 94.81
24915    Bé và bảng số VMRESTO 193 98.21
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 76 90.97
24946    Thành phố cổ VMTOWN 50 95.48
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 32 87.84
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 81 94.89
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 159 96.01
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 295 95.60
25879    Bảng số BGBOARD 154 95.61
25880    Đếm tour BGTRAVEL 103 97.00
25881    MAGIC BGMAGIC 163 95.56
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 164 95.88
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 158 94.00
26035    XOR dãy số VOXOR 187 88.64
26036    Xếp phòng VOROOM 172 96.90
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 146 95.04
26039    Chia đất VOLAND 51 93.83
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 111 84.38
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 540 94.84
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 209 94.84
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 109 95.83
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 164 94.50
26127    Đốn Cây VODONCAY 130 92.98
26134    Hậu cần VOHAUCAN 179 95.24
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 97.96
26676    Tính hệ số VPHRANK 15 96.77
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 71 97.37
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 115 88.19
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 51 96.12
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 64 96.69
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 109 96.02
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 146 93.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.