Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 530 93.22
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 133 89.80
23793    Biểu thức DHEXP 850 92.70
23794    Khóa số DHLOCK 298 95.06
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 227 95.11
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 40 97.09
24742    Đảo bit VMDAOBIT 263 96.74
24743    Cây tiền lương VMSALARY 199 95.84
24780    Pizza VMPIZZA 182 96.56
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 29 97.22
24880    Tính tổng VMSUM2 38 94.87
24915    Bé và bảng số VMRESTO 204 98.09
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 76 90.97
24946    Thành phố cổ VMTOWN 51 95.51
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 32 87.84
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 81 94.89
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 174 96.14
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 324 95.63
25879    Bảng số BGBOARD 167 95.95
25880    Đếm tour BGTRAVEL 121 94.53
25881    MAGIC BGMAGIC 175 95.72
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 173 95.99
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 160 94.03
26035    XOR dãy số VOXOR 193 88.11
26036    Xếp phòng VOROOM 175 96.97
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 149 95.16
26039    Chia đất VOLAND 51 93.83
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 123 80.65
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 571 95.00
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 219 94.90
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 113 95.80
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 170 93.01
26127    Đốn Cây VODONCAY 138 93.36
26134    Hậu cần VOHAUCAN 191 95.44
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 97.96
26676    Tính hệ số VPHRANK 15 96.77
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 71 97.37
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 120 88.11
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 52 96.15
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 65 96.77
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 115 96.12
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 151 93.13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.