Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 544 92.90
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 133 89.62
23793    Biểu thức DHEXP 859 92.74
23794    Khóa số DHLOCK 298 95.06
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 227 95.11
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 41 97.11
24742    Đảo bit VMDAOBIT 264 96.75
24743    Cây tiền lương VMSALARY 201 95.88
24780    Pizza VMPIZZA 183 96.59
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 29 97.22
24880    Tính tổng VMSUM2 38 93.67
24915    Bé và bảng số VMRESTO 205 98.09
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 81 88.93
24946    Thành phố cổ VMTOWN 54 96.04
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 33 88.00
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 81 94.89
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 178 96.24
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 337 95.71
25879    Bảng số BGBOARD 172 96.14
25880    Đếm tour BGTRAVEL 125 94.59
25881    MAGIC BGMAGIC 176 95.73
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 176 96.05
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 161 94.04
26035    XOR dãy số VOXOR 197 87.48
26036    Xếp phòng VOROOM 177 97.00
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 150 95.19
26039    Chia đất VOLAND 52 92.72
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 124 80.34
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 606 94.79
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 224 95.19
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 115 95.54
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 180 92.81
26127    Đốn Cây VODONCAY 147 93.56
26134    Hậu cần VOHAUCAN 196 95.51
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 98.00
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 85 95.59
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 127 88.32
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 54 96.23
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 69 96.92
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 122 95.20
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 160 92.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.