Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 142 90.18
23793    Biểu thức DHEXP 1078 92.18
23794    Khóa số DHLOCK 328 95.46
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 244 95.15
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 54 97.31
24742    Đảo bit VMDAOBIT 303 96.33
24743    Cây tiền lương VMSALARY 275 94.20
24780    Pizza VMPIZZA 203 95.31
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 31 97.33
24880    Tính tổng VMSUM2 42 94.51
24915    Bé và bảng số VMRESTO 216 97.72
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 82 89.00
24946    Thành phố cổ VMTOWN 56 96.10
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 35 88.04
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 46 97.56
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 89 94.91
24978    Các sợi dây VMROPES 36 97.35
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 76 96.31
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 200 95.98
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 377 95.56
25879    Bảng số BGBOARD 184 95.55
25880    Đếm tour BGTRAVEL 134 94.17
25881    MAGIC BGMAGIC 191 95.63
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 191 96.29
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 171 93.76
26035    XOR dãy số VOXOR 243 83.36
26036    Xếp phòng VOROOM 187 96.98
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 161 92.61
26039    Chia đất VOLAND 57 92.55
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 143 78.43
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 806 94.70
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 278 94.06
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 129 95.88
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 220 92.69
26127    Đốn Cây VODONCAY 173 94.43
26134    Hậu cần VOHAUCAN 250 95.96
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 96.08
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 104 96.22
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 162 90.12
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 68 94.84
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 88 97.28
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 151 95.86
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 197 93.01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.