Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 142 90.18
23793    Biểu thức DHEXP 1047 92.03
23794    Khóa số DHLOCK 319 95.40
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 244 95.14
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 52 97.26
24742    Đảo bit VMDAOBIT 297 96.28
24743    Cây tiền lương VMSALARY 272 94.18
24780    Pizza VMPIZZA 202 95.31
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 30 97.26
24880    Tính tổng VMSUM2 41 94.44
24915    Bé và bảng số VMRESTO 215 97.70
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 81 88.93
24946    Thành phố cổ VMTOWN 55 96.06
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 35 88.04
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 88 94.81
24978    Các sợi dây VMROPES 35 97.25
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 195 96.05
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 374 95.53
25879    Bảng số BGBOARD 183 95.54
25880    Đếm tour BGTRAVEL 134 94.30
25881    MAGIC BGMAGIC 190 95.62
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 188 96.23
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 169 94.12
26035    XOR dãy số VOXOR 236 84.85
26036    Xếp phòng VOROOM 185 96.95
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 160 92.59
26039    Chia đất VOLAND 57 92.55
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 139 79.26
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 790 94.73
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 274 94.01
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 129 95.88
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 219 92.60
26127    Đốn Cây VODONCAY 172 94.35
26134    Hậu cần VOHAUCAN 247 95.92
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 96.08
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 104 96.22
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 160 90.04
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 68 95.39
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 88 97.28
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 150 95.85
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 196 93.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.