Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 143 90.20
23793    Biểu thức DHEXP 1154 92.08
23794    Khóa số DHLOCK 332 95.05
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 248 95.17
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 55 96.94
24742    Đảo bit VMDAOBIT 308 96.38
24743    Cây tiền lương VMSALARY 278 94.25
24780    Pizza VMPIZZA 208 95.41
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 31 97.33
24880    Tính tổng VMSUM2 42 94.51
24915    Bé và bảng số VMRESTO 219 97.73
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 83 89.04
24946    Thành phố cổ VMTOWN 57 96.12
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 35 88.04
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 46 97.56
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 91 94.98
24978    Các sợi dây VMROPES 36 97.35
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 77 96.33
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 203 96.00
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 383 95.62
25879    Bảng số BGBOARD 200 95.55
25880    Đếm tour BGTRAVEL 143 94.17
25881    MAGIC BGMAGIC 194 95.67
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 194 96.32
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 171 93.76
26035    XOR dãy số VOXOR 253 82.93
26036    Xếp phòng VOROOM 192 97.07
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 162 92.63
26039    Chia đất VOLAND 57 92.55
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 143 77.78
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 826 94.75
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 289 93.82
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 130 95.89
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 225 92.51
26127    Đốn Cây VODONCAY 177 94.50
26134    Hậu cần VOHAUCAN 251 95.97
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 96.08
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 106 96.25
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 165 90.06
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 69 94.87
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 89 97.30
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 155 95.79
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 207 93.18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.