Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 146 89.90
23793    Biểu thức DHEXP 1239 91.92
23794    Khóa số DHLOCK 336 95.07
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 250 94.95
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 56 96.96
24742    Đảo bit VMDAOBIT 308 96.38
24743    Cây tiền lương VMSALARY 278 94.25
24780    Pizza VMPIZZA 212 95.37
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 33 97.40
24880    Tính tổng VMSUM2 43 93.68
24915    Bé và bảng số VMRESTO 223 97.53
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 83 89.04
24946    Thành phố cổ VMTOWN 58 96.15
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 36 88.17
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 46 97.56
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 14 98.36
24977    Cắt cây VMCUT2 95 94.87
24978    Các sợi dây VMROPES 37 97.37
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 87 94.94
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 215 95.09
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 386 95.57
25879    Bảng số BGBOARD 203 95.60
25880    Đếm tour BGTRAVEL 146 94.26
25881    MAGIC BGMAGIC 195 95.67
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 195 96.34
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 171 93.76
26035    XOR dãy số VOXOR 254 82.34
26036    Xếp phòng VOROOM 193 97.08
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 163 92.42
26039    Chia đất VOLAND 59 91.36
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 146 76.89
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 831 94.78
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 289 93.82
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 130 95.92
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 226 92.54
26127    Đốn Cây VODONCAY 182 94.55
26134    Hậu cần VOHAUCAN 251 95.97
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 96.08
26676    Tính hệ số VPHRANK 18 95.77
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 106 96.25
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 166 89.83
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 79 95.21
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 94 97.20
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 156 95.80
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 207 93.18
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.