Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 250 91.70
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 82 95.52
15254    Slitherlink THSL 7 66.67
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 207 93.02
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 69 95.28
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 162 92.95
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 347 95.92
15386    Xe VMROOK 46 88.79
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 243 95.40
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 79 93.96
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 120 94.75
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 234 95.32
17155    Substrings DIFFSTR 57 94.29
17193    Dua qua C11POST 209 94.42
17219    Lại là KMP REKMP 41 95.50
17227    Xoa day C11XOA 157 94.10
17305    Counting Star C11STAR 103 96.59
17306    Very Important People KVIP 219 95.01
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 111 96.24
17383    Growing Pines C11PINES 274 93.82
17393    String Reconstruction C11SSTR 24 94.03
17405    Social Network VOSNET 254 95.82
17448    VOSTRIP VOSTRIP 20 98.11
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
17541    ACM ACMNB 739 94.57
17542    PERIOD PERIODNB 418 95.40
17543    Network NETWRKNB 221 94.55
17544    Beads BEADSNB 642 95.86
17545    Queens QUEENNB 305 97.29
17546    Jewelry JEWELNB 224 95.50
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 230 95.85
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 154 95.44
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 46 97.37
17619    Bà Nà VOTELPH 32 92.68
17620    Trò chơi trên bảng VOBOARD3 83 95.48
17654    Query VQUERY 70 93.94
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 102 96.94
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 81 95.21
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 153 96.87
17810    VOSTOUR VOSTOUR 155 97.75
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 237 95.25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.