Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 269 90.13
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 84 95.30
15254    Slitherlink THSL 10 75.00
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 213 92.96
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 78 95.63
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 181 93.32
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 386 95.40
15386    Xe VMROOK 48 87.50
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 266 95.11
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 39 93.85
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 85 92.05
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 128 94.27
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 253 95.52
17155    Substrings DIFFSTR 58 94.32
17193    Dua qua C11POST 225 94.46
17219    Lại là KMP REKMP 41 95.50
17227    Xoa day C11XOA 163 94.32
17305    Counting Star C11STAR 108 96.75
17306    Very Important People KVIP 230 95.02
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 119 96.12
17383    Growing Pines C11PINES 326 94.27
17393    String Reconstruction C11SSTR 26 94.20
17405    Social Network VOSNET 265 95.81
17448    VOSTRIP VOSTRIP 21 98.18
17494    Xay hang rao VOSFENCE 36 97.50
17541    ACM ACMNB 850 94.03
17542    PERIOD PERIODNB 442 95.54
17543    Network NETWRKNB 248 94.16
17544    Beads BEADSNB 777 94.71
17545    Queens QUEENNB 329 97.47
17546    Jewelry JEWELNB 251 95.34
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 255 95.97
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 156 95.47
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 47 97.41
17619    Bà Nà VOTELPH 34 92.97
17620    Trò chơi trên bảng VOBOARD3 84 95.51
17654    Query VQUERY 75 94.12
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 105 96.96
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 82 95.24
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 159 96.92
17810    VOSTOUR VOSTOUR 165 97.60
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 255 95.28
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.