Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 141 89.90
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 223 92.72
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 80 96.73
15254    Slitherlink THSL 7 66.67
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 199 93.33
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 60 95.48
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 152 92.59
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 326 96.15
15386    Xe VMROOK 45 88.29
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 210 95.47
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 77 93.92
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 98 94.44
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 216 95.42
17155    Substrings DIFFSTR 57 94.29
17193    Dua qua C11POST 170 94.04
17219    Lại là KMP REKMP 29 93.44
17227    Xoa day C11XOA 149 93.95
17305    Counting Star C11STAR 92 96.55
17306    Very Important People KVIP 193 94.44
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 90 96.56
17383    Growing Pines C11PINES 255 93.98
17393    String Reconstruction C11SSTR 23 93.85
17405    Social Network VOSNET 222 95.57
17448    VOSTRIP VOSTRIP 18 100.00
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
17541    ACM ACMNB 647 94.64
17542    PERIOD PERIODNB 368 97.14
17543    Network NETWRKNB 207 94.67
17544    Beads BEADSNB 571 95.92
17545    Queens QUEENNB 295 97.22
17546    Jewelry JEWELNB 204 95.28
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 201 95.59
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 151 95.60
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 45 97.35
17619    Bà Nà VOTELPH 31 92.44
17620    Trò chơi trên bảng VOBOARD3 81 97.08
17654    Query VQUERY 55 93.79
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 101 96.92
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 80 95.05
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 132 96.68
17810    VOSTOUR VOSTOUR 138 97.73
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.