Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1525 87.83
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3688 85.33
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 391 87.78
2166    Khuôn thép STEEL 132 88.38
2187    Hội trường NKREZ 2792 91.20
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 979 94.02
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 299 93.22
2203    Dãy số NKSEQ 2313 91.06
2204    Hang động NKSPILJA 228 95.91
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3334 90.65
2224    Team Selection NKTEAM 746 93.06
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 652 95.31
2227    IOI05 Mountains NKMOU 86 91.50
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 81 90.38
2229    Lubenica LUBENICA 1129 94.36
2232    Sân golf NKGOLF 619 96.17
2240    Số huyền bí MYSTERY 1949 90.27
2243    Mạng máy tính NKONEARC 989 91.45
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1397 94.02
2249    Police NKPOLICE 507 95.53
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2396 92.23
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1156 94.08
2253    A1 NKA1 143 88.25
2255    IOI07 Miners NKMINERS 229 93.04
2259    Chia đa giác NKPOLY 327 95.29
2262    Tung đồng xu NKTOSS 651 92.72
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3220 91.03
2265    Đa giác NKPOLI 326 92.54
2266    Tách từ NKSEV 599 92.81
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 880 92.41
2289    Người đưa thư NKPOS 778 88.80
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 360 95.82
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 574 84.63
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 358 94.34
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4087 89.37
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1931 84.74
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1605 92.55
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1056 92.68
2304    Monkey island NKTRAFIC 51 93.30
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 282 94.05
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 385 94.38
2333    Billboard painting NKPANO 198 93.77
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 170 89.11
2348    Mạng truyền tin NKNET 266 86.72
2352    Nối mạng NKCABLE 2610 91.56
2354    Distance NKDIST 92 86.29
2366    Chuyển NKSTEP 831 90.89
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1033 92.86
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 913 92.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.