Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1418 87.62
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3409 85.11
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 367 87.10
2166    Khuôn thép STEEL 126 87.73
2187    Hội trường NKREZ 2576 91.18
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 888 94.21
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 268 93.27
2203    Dãy số NKSEQ 2170 91.00
2204    Hang động NKSPILJA 222 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3091 90.87
2224    Team Selection NKTEAM 699 93.03
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 612 95.63
2227    IOI05 Mountains NKMOU 83 91.13
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 79 90.51
2229    Lubenica LUBENICA 1031 94.85
2232    Sân golf NKGOLF 563 96.27
2240    Số huyền bí MYSTERY 1823 90.17
2243    Mạng máy tính NKONEARC 930 91.12
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1274 93.88
2249    Police NKPOLICE 467 95.86
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2259 92.13
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1073 94.18
2253    A1 NKA1 131 87.20
2255    IOI07 Miners NKMINERS 217 92.88
2259    Chia đa giác NKPOLY 317 95.47
2262    Tung đồng xu NKTOSS 601 92.83
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2966 90.70
2265    Đa giác NKPOLI 300 92.69
2266    Tách từ NKSEV 524 93.20
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 852 92.46
2289    Người đưa thư NKPOS 723 88.61
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 342 95.75
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 545 83.98
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 338 94.43
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3645 89.25
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1852 84.66
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1446 92.54
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 962 93.12
2304    Monkey island NKTRAFIC 48 92.71
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 265 93.86
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 372 94.33
2333    Billboard painting NKPANO 176 93.62
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 164 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 247 86.05
2352    Nối mạng NKCABLE 2416 91.31
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 807 90.76
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 976 92.84
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 881 92.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.