Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1446 87.74
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3459 85.18
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 371 87.24
2166    Khuôn thép STEEL 130 87.76
2187    Hội trường NKREZ 2615 91.17
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 904 94.19
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 286 93.17
2203    Dãy số NKSEQ 2206 90.93
2204    Hang động NKSPILJA 223 95.82
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3152 90.85
2224    Team Selection NKTEAM 716 93.04
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 625 95.58
2227    IOI05 Mountains NKMOU 83 91.13
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1069 94.45
2232    Sân golf NKGOLF 576 96.29
2240    Số huyền bí MYSTERY 1859 90.20
2243    Mạng máy tính NKONEARC 948 91.22
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1297 93.97
2249    Police NKPOLICE 477 95.47
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2291 92.12
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1093 94.19
2253    A1 NKA1 132 87.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 217 92.88
2259    Chia đa giác NKPOLY 320 95.51
2262    Tung đồng xu NKTOSS 612 92.82
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3017 90.80
2265    Đa giác NKPOLI 303 92.74
2266    Tách từ NKSEV 549 93.08
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 861 92.39
2289    Người đưa thư NKPOS 740 88.82
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 346 95.77
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 550 84.06
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 339 94.44
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3745 89.25
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1875 84.71
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1473 92.52
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 968 93.13
2304    Monkey island NKTRAFIC 49 92.75
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 266 93.87
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 373 94.33
2333    Billboard painting NKPANO 181 93.74
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 164 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 250 86.18
2352    Nối mạng NKCABLE 2466 91.32
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 816 90.80
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 990 92.85
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 896 92.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.