Giới thiệu

VOJ - cùng rèn luyện lập trình, thuật ton!

Giải bài trực tuyến hay online judges là những hệ thống hỗ trợ biên dịch, kiểm tra và chấm iểm chương trình qua mạng Internet. Trong , VOJ (Vietnam Online Judge) là trang giải bài trực tuyến c giao diện và ề bài bằng tiếng Việt.

VOJ là nơi ể cc bạn luyện tập lập trình và tư duy thuật ton thng qua việc giải cc bài tập c dạng tương tự như cc bài thi học sinh giỏi tin học. Chng ti hy vọng qua việc tham gia VOJ, cc bạn sẽ tìm thấy sự hứng th trong việc học tin học, nng cao ược trình ộ của mình, ồng thời cũng c thể giao lưu, học tập dược từ cc bạn khc!

Xin cảm ơn cc admins SPOJ (adrian, noix) ã gip ỡ nhiệt tình ể xy dựng VOJ. Hệ thống bài tập như hiện nay c ược là do sự ng gp lớn từ các bạn problem setters. Xin chn thành cảm ơn và mong các bạn tiếp tục ng gp những bài tập c chất lượng tốt!

Ban quản trị: hard7771988, khuc_tuan, paulmcvn

Rất vui lòng nhận ược gp , thắc mắc của cc bạn ể gip chng ti c thể ngày càng hoàn thiện trang web. Nếu c gp , thắc mắc, cc bạn vui lòng cho chng ti biết thng qua diễn àn, hoặc theo ịa chỉ email: vojteam@gmail.com.

Thn!

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.