Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1586 87.85
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3846 85.53
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 404 87.84
2166    Khuôn thép STEEL 134 88.12
2187    Hội trường NKREZ 2886 91.32
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1098 93.88
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 314 93.20
2203    Dãy số NKSEQ 2387 91.07
2204    Hang động NKSPILJA 229 95.92
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3529 90.75
2224    Team Selection NKTEAM 763 93.15
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 671 95.26
2227    IOI05 Mountains NKMOU 87 90.79
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 82 90.19
2229    Lubenica LUBENICA 1191 94.32
2232    Sân golf NKGOLF 665 96.34
2240    Số huyền bí MYSTERY 1990 90.36
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1063 91.33
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1497 94.14
2249    Police NKPOLICE 546 95.49
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2472 92.20
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1200 94.18
2253    A1 NKA1 143 88.25
2255    IOI07 Miners NKMINERS 230 93.05
2259    Chia đa giác NKPOLY 330 95.32
2262    Tung đồng xu NKTOSS 668 92.88
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3391 91.26
2265    Đa giác NKPOLI 329 92.28
2266    Tách từ NKSEV 645 92.81
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 899 92.47
2289    Người đưa thư NKPOS 796 89.10
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 362 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 585 84.58
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 364 94.41
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4260 89.52
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1960 84.61
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1691 92.62
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1079 92.65
2304    Monkey island NKTRAFIC 51 93.30
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 285 94.08
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 395 94.48
2333    Billboard painting NKPANO 200 93.82
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 179 89.18
2348    Mạng truyền tin NKNET 269 86.74
2352    Nối mạng NKCABLE 2696 91.65
2366    Chuyển NKSTEP 840 90.96
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 930 92.65
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 615 89.94
2377    Đến trường LQDBUS 163 92.75
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.