Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1813 85.91
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4397 85.86
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 452 87.40
2166    Khuôn thép STEEL 140 87.10
2187    Hội trường NKREZ 3216 91.40
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1236 93.60
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 68 83.67
2198    Leaves NKLEAVES 358 93.05
2203    Dãy số NKSEQ 2650 91.30
2204    Hang động NKSPILJA 236 95.57
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4002 90.73
2224    Team Selection NKTEAM 819 93.35
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 707 95.26
2227    IOI05 Mountains NKMOU 93 90.33
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 85 90.04
2229    Lubenica LUBENICA 1336 93.69
2232    Sân golf NKGOLF 725 95.96
2240    Số huyền bí MYSTERY 2175 90.41
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1141 91.29
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1721 93.35
2249    Police NKPOLICE 617 95.36
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2681 92.09
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1339 94.40
2253    A1 NKA1 145 88.05
2255    IOI07 Miners NKMINERS 253 93.42
2259    Chia đa giác NKPOLY 348 95.29
2262    Tung đồng xu NKTOSS 722 92.55
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3884 91.35
2265    Đa giác NKPOLI 380 91.87
2266    Tách từ NKSEV 743 93.06
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 933 92.43
2289    Người đưa thư NKPOS 867 88.89
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 383 95.61
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 611 83.01
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 436 94.00
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4871 89.86
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2109 84.79
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1975 92.29
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1226 92.49
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 296 94.11
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 415 93.96
2333    Billboard painting NKPANO 216 93.80
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 186 89.56
2348    Mạng truyền tin NKNET 285 86.91
2352    Nối mạng NKCABLE 3049 91.91
2354    Distance NKDIST 99 86.77
2366    Chuyển NKSTEP 861 91.05
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1192 92.86
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 965 92.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.