Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1676 87.29
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4118 85.72
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 425 87.56
2166    Khuôn thép STEEL 135 87.15
2187    Hội trường NKREZ 3062 91.38
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1167 93.59
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.31
2198    Leaves NKLEAVES 340 92.98
2203    Dãy số NKSEQ 2530 91.16
2204    Hang động NKSPILJA 233 95.82
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3799 90.80
2224    Team Selection NKTEAM 800 93.30
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 698 95.27
2227    IOI05 Mountains NKMOU 92 90.46
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 84 90.33
2229    Lubenica LUBENICA 1297 94.41
2232    Sân golf NKGOLF 709 95.96
2240    Số huyền bí MYSTERY 2098 90.52
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1111 91.30
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1607 93.60
2249    Police NKPOLICE 585 95.61
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2573 92.17
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1272 94.36
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 241 93.22
2259    Chia đa giác NKPOLY 340 95.30
2262    Tung đồng xu NKTOSS 700 92.68
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3680 91.33
2265    Đa giác NKPOLI 359 92.17
2266    Tách từ NKSEV 708 92.92
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 925 92.41
2289    Người đưa thư NKPOS 829 88.94
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 376 95.61
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 601 83.48
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 404 94.28
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4555 89.69
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2022 84.65
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1869 92.50
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1187 92.62
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 292 94.09
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 406 94.24
2333    Billboard painting NKPANO 207 93.65
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 183 89.33
2348    Mạng truyền tin NKNET 278 86.83
2352    Nối mạng NKCABLE 2859 91.74
2354    Distance NKDIST 97 86.70
2366    Chuyển NKSTEP 849 91.01
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1143 92.89
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 954 92.70
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.