Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1687 87.31
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4131 85.74
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 425 87.56
2166    Khuôn thép STEEL 135 87.15
2187    Hội trường NKREZ 3062 91.38
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1169 93.60
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 66 82.38
2198    Leaves NKLEAVES 342 92.99
2203    Dãy số NKSEQ 2534 91.17
2204    Hang động NKSPILJA 233 95.82
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3814 90.80
2224    Team Selection NKTEAM 804 93.27
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 698 95.27
2227    IOI05 Mountains NKMOU 92 90.46
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 84 90.33
2229    Lubenica LUBENICA 1301 94.40
2232    Sân golf NKGOLF 709 95.93
2240    Số huyền bí MYSTERY 2101 90.52
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1115 91.29
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1612 93.60
2249    Police NKPOLICE 587 95.61
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2573 92.12
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1274 94.36
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 241 93.22
2259    Chia đa giác NKPOLY 340 95.30
2262    Tung đồng xu NKTOSS 706 92.71
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3708 91.31
2265    Đa giác NKPOLI 359 92.17
2266    Tách từ NKSEV 711 92.94
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 928 92.41
2289    Người đưa thư NKPOS 830 88.84
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 378 95.62
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 601 83.48
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 404 94.28
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4567 89.71
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2026 84.65
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1876 92.49
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1194 92.62
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 293 94.09
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 407 94.26
2333    Billboard painting NKPANO 207 93.65
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 184 89.48
2348    Mạng truyền tin NKNET 278 86.85
2352    Nối mạng NKCABLE 2861 91.75
2354    Distance NKDIST 97 86.70
2366    Chuyển NKSTEP 849 91.01
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1144 92.89
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 954 92.70
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.