Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1670 87.39
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4097 85.67
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 423 87.53
2166    Khuôn thép STEEL 135 87.35
2187    Hội trường NKREZ 3045 91.36
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1163 93.56
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.31
2198    Leaves NKLEAVES 338 93.08
2203    Dãy số NKSEQ 2516 91.19
2204    Hang động NKSPILJA 233 95.82
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3767 90.80
2224    Team Selection NKTEAM 798 93.29
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 698 95.27
2227    IOI05 Mountains NKMOU 91 90.65
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 84 90.33
2229    Lubenica LUBENICA 1285 94.40
2232    Sân golf NKGOLF 699 95.91
2240    Số huyền bí MYSTERY 2083 90.50
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1108 91.29
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1595 93.57
2249    Police NKPOLICE 584 95.60
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2561 92.19
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1271 94.35
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 239 93.18
2259    Chia đa giác NKPOLY 340 95.30
2262    Tung đồng xu NKTOSS 699 92.68
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3580 91.38
2265    Đa giác NKPOLI 359 92.17
2266    Tách từ NKSEV 705 93.08
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 924 92.44
2289    Người đưa thư NKPOS 827 89.00
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 376 95.61
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 601 83.48
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 400 94.26
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4535 89.69
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2019 84.65
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1859 92.50
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1179 92.57
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.40
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 291 94.08
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 406 94.24
2333    Billboard painting NKPANO 205 93.63
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 183 89.33
2348    Mạng truyền tin NKNET 278 86.83
2352    Nối mạng NKCABLE 2847 91.73
2354    Distance NKDIST 97 86.70
2366    Chuyển NKSTEP 847 91.00
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1142 92.89
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 951 92.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.