Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17383    Growing Pines C11PINES 259 94.13
17393    String Reconstruction C11SSTR 24 94.03
17405    Social Network VOSNET 242 95.76
17448    VOSTRIP VOSTRIP 18 100.00
17494    Xay hang rao VOSFENCE 29 100.00
17541    ACM ACMNB 672 94.66
17542    PERIOD PERIODNB 383 96.98
17543    Network NETWRKNB 210 94.62
17544    Beads BEADSNB 584 95.91
17545    Queens QUEENNB 296 97.23
17546    Jewelry JEWELNB 212 95.23
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 217 95.77
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 151 95.60
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 45 97.35
17619    Bà Nà VOTELPH 31 92.44
17654    Query VQUERY 57 93.42
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 101 96.92
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 80 95.05
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 153 96.87
17810    VOSTOUR VOSTOUR 145 97.51
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 209 95.34
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 575 93.72
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1307 91.73
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 995 94.77
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 390 95.25
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 892 95.33
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 336 95.72
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 595 93.26
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 193 95.07
19548    Thủ đô CAPITAL 144 93.60
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 455 92.38
19583    Tính hàm DHFUNC 239 95.83
19584    Vườn cây DHGARDEN 156 95.09
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 401 93.71
19586    Biểu thức logic DHLEXP 76 98.95
19825    Trimino DHTRIMI 15 98.18
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 39 94.74
20332    Sao may mắn LSTAR 103 96.21
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20351    Kho báu trong hang TREASRE 63 96.58
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 61 95.48
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 48 95.29
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 72 98.39
20621    Quá béo VMQUABEO 222 96.81
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 59 95.19
20631    SPEED VMSPEED 68 96.68
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.