Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 140 87.10
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 275 93.40
5052    Ô ăn quan CVP00001 57 89.49
5165    Allowance ALLOW 98 95.28
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 362 94.20
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2331 91.25
5723    Cái túi 2 DTTUI2 754 94.86
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 518 96.63
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 372 96.88
6184    Chocolate Buying CBUYING 1631 92.69
6188    Cái túi 3 NTHUGE 418 96.03
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 956 95.50
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 218 94.99
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 909 96.41
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2497 93.54
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2712 92.55
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2816 92.77
6317    Ổn định STABLE 1517 94.65
6319    Mã số thuế TAXID 306 96.05
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 538 94.40
6453    Ghép số lớn NUMCON 2100 90.26
6527    Mua đất LANDK 176 93.35
6602    Đế chế VNEMPIRE 939 95.26
6604    Trò chơi VNINGAME 53 91.35
6610    Cắt bảng CUTBOARD 31 97.62
6671    Xe buýt MBUS 337 95.90
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 174 95.29
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 183 94.29
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 970 94.83
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 137 96.58
6896    Máy tính COMPUTER 256 97.55
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 2043 92.46
7292    Tìm số FINDNUM 1199 87.31
8109    Nước đọng V11WATER 1415 92.61
8110    Hội hoa V11HH 105 96.60
8111    Du lịch V11TOUR 117 98.34
8112    Sao chổi V11COMET 89 97.22
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 94 95.41
8114    Tìm xâu V11STR 269 96.37
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 611 95.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.