Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 137 87.21
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 274 93.39
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 343 94.59
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2252 91.39
5723    Cái túi 2 DTTUI2 707 95.06
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 493 97.00
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 366 96.91
6184    Chocolate Buying CBUYING 1588 92.68
6188    Cái túi 3 NTHUGE 408 96.01
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 879 95.66
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 217 94.98
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 857 96.42
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2372 93.71
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2548 92.90
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2709 92.83
6317    Ổn định STABLE 1487 94.70
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 536 94.44
6453    Ghép số lớn NUMCON 1962 90.59
6527    Mua đất LANDK 174 93.33
6602    Đế chế VNEMPIRE 915 95.51
6604    Trò chơi VNINGAME 52 91.26
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 328 96.00
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 175 94.19
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 938 94.94
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
6896    Máy tính COMPUTER 251 97.53
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1951 92.96
7292    Tìm số FINDNUM 1179 87.34
8109    Nước đọng V11WATER 1386 92.64
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 116 98.33
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 260 96.39
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 610 95.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.