Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 131 87.79
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 256 93.76
5052    Ô ăn quan CVP00001 52 88.48
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 323 94.71
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1874 91.70
5723    Cái túi 2 DTTUI2 572 95.10
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 434 97.05
5788    King vs Knights NTKING 61 97.73
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 356 96.85
6184    Chocolate Buying CBUYING 1387 92.69
6188    Cái túi 3 NTHUGE 379 96.05
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 732 95.96
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 214 95.13
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 698 96.80
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1864 93.91
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2037 93.62
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2282 92.73
6317    Ổn định STABLE 1325 94.91
6319    Mã số thuế TAXID 296 96.10
6359    Rocks Game ROCKS 308 92.99
6364    Need For Speed SBOOST 525 94.38
6453    Ghép số lớn NUMCON 1709 90.78
6527    Mua đất LANDK 170 93.25
6602    Đế chế VNEMPIRE 741 95.12
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 307 95.70
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 100.00
6808    Tổng trên cây SUMTREE 157 95.31
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 168 94.04
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 778 95.21
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 129 96.35
6896    Máy tính COMPUTER 162 97.96
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1735 93.04
7292    Tìm số FINDNUM 1034 87.56
8109    Nước đọng V11WATER 1294 92.58
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 243 96.45
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 558 95.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.