Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2166    Khuôn thép STEEL 135 88.18
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 269 93.46
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 334 94.66
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2137 91.46
5723    Cái túi 2 DTTUI2 633 95.00
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 463 97.01
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 366 96.91
6184    Chocolate Buying CBUYING 1513 92.65
6188    Cái túi 3 NTHUGE 404 96.15
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 820 95.82
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 216 95.07
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 794 96.43
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2216 93.85
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2401 93.08
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2556 92.73
6317    Ổn định STABLE 1451 94.77
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 534 94.43
6453    Ghép số lớn NUMCON 1877 90.57
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6602    Đế chế VNEMPIRE 871 95.47
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 320 95.85
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 172 94.14
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 904 95.00
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 133 96.48
6896    Máy tính COMPUTER 220 97.62
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1859 92.95
7292    Tìm số FINDNUM 1121 87.70
8109    Nước đọng V11WATER 1359 92.62
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 115 98.32
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 255 96.25
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 605 95.60
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.