Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1597 87.87
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3874 85.55
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 407 87.81
2166    Khuôn thép STEEL 134 88.12
2187    Hội trường NKREZ 2900 91.31
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1112 93.83
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 316 93.23
2203    Dãy số NKSEQ 2399 91.09
2204    Hang động NKSPILJA 229 95.92
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3563 90.78
2224    Team Selection NKTEAM 770 93.18
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 677 95.25
2227    IOI05 Mountains NKMOU 88 90.57
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 83 90.30
2229    Lubenica LUBENICA 1213 94.35
2232    Sân golf NKGOLF 672 96.29
2240    Số huyền bí MYSTERY 1997 90.37
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1072 91.29
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1513 94.19
2249    Police NKPOLICE 558 95.64
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2486 92.20
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1206 94.22
2253    A1 NKA1 143 88.25
2255    IOI07 Miners NKMINERS 231 93.06
2259    Chia đa giác NKPOLY 333 95.23
2262    Tung đồng xu NKTOSS 670 92.90
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3428 91.28
2265    Đa giác NKPOLI 337 92.14
2266    Tách từ NKSEV 657 92.75
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 900 92.48
2289    Người đưa thư NKPOS 799 89.10
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 362 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 589 84.20
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 365 94.43
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4289 89.55
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1966 84.63
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1725 92.60
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1098 92.61
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.36
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 285 94.08
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 397 94.52
2333    Billboard painting NKPANO 200 93.82
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 180 89.20
2348    Mạng truyền tin NKNET 270 86.68
2352    Nối mạng NKCABLE 2713 91.67
2354    Distance NKDIST 92 86.06
2366    Chuyển NKSTEP 841 90.96
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1102 93.00
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 931 92.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.