Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1726 86.92
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4250 85.93
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 429 87.35
2166    Khuôn thép STEEL 137 87.21
2187    Hội trường NKREZ 3114 91.35
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1193 93.65
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 66 82.06
2198    Leaves NKLEAVES 348 92.97
2203    Dãy số NKSEQ 2567 91.23
2204    Hang động NKSPILJA 234 95.83
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3889 90.75
2224    Team Selection NKTEAM 806 93.28
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 702 95.29
2227    IOI05 Mountains NKMOU 93 90.61
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 84 90.33
2229    Lubenica LUBENICA 1323 94.40
2232    Sân golf NKGOLF 717 95.96
2240    Số huyền bí MYSTERY 2132 90.42
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1125 91.31
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1673 93.40
2249    Police NKPOLICE 595 95.55
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2613 92.15
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1299 94.38
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 246 93.27
2259    Chia đa giác NKPOLY 342 95.32
2262    Tung đồng xu NKTOSS 715 92.75
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3771 91.33
2265    Đa giác NKPOLI 366 92.08
2266    Tách từ NKSEV 724 93.00
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 930 92.42
2289    Người đưa thư NKPOS 838 88.88
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 379 95.63
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 608 83.24
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 413 94.19
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4686 89.80
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2062 84.75
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1933 92.44
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1209 92.46
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 294 94.10
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 409 94.27
2333    Billboard painting NKPANO 212 93.74
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 184 89.48
2348    Mạng truyền tin NKNET 282 86.96
2352    Nối mạng NKCABLE 2934 91.83
2354    Distance NKDIST 98 86.73
2366    Chuyển NKSTEP 855 91.06
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1144 92.89
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 959 92.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.