Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9154    Bán hàng KTREEC 224 96.98
9187    REGIONS REGIONS 65 92.70
9313    Tham ăn SMARTDOG 273 95.12
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 48 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 61 96.69
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 167 97.63
9412    Trồng hoa KDIFF 710 96.32
9413    Mật mã KPASS 54 89.47
9656    Binpacking BINPACK 211 95.71
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 197 93.85
10016    Những hình tròn C11CIR 120 97.74
10017    Khu vườn hoa C11GAR 135 97.60
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 180 96.64
10055    Tính toán C11CAL 614 92.30
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 246 92.51
10098    JOO PIPI C11PIPI 247 96.27
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
10118    Robin C11BC2 1231 94.79
10135    Đọng nước C11WATER 636 93.28
10172    Số nguyên tố C11PRIME 585 92.31
10218    C11DK2 C11DK2 115 98.90
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 139 93.05
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 61 95.12
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 312 94.26
10337    TRAKA TRAKA 75 97.86
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 1028 94.65
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 772 94.34
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1200 94.06
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1395 94.53
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 723 95.04
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 1000 93.72
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 195 96.38
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 34 94.89
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 160 97.05
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 60 93.30
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 25 96.00
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11880    The problem for kid MAUGIAO 663 92.88
11896    Cây VMTREE 23 91.41
11897    Chia nhóm VMGROUP 45 96.15
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
11974    Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh C11NHL 151 96.22
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.