Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6188    Cái túi 3 NTHUGE 406 96.15
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 849 95.73
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 217 94.98
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 816 96.44
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2278 93.83
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2488 93.02
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2634 92.79
6317    Ổn định STABLE 1469 94.75
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 536 94.44
6453    Ghép số lớn NUMCON 1920 90.57
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6602    Đế chế VNEMPIRE 896 95.53
6604    Trò chơi VNINGAME 52 91.26
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 327 95.97
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 175 94.17
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 919 95.01
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
6896    Máy tính COMPUTER 232 97.70
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1903 93.02
7292    Tìm số FINDNUM 1164 87.33
8109    Nước đọng V11WATER 1374 92.65
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 116 98.33
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 256 96.37
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 606 95.56
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3214 90.40
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1403 95.60
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2610 92.43
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1302 93.97
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 1033 92.97
8195    Borrowing money DUGOVI 117 92.96
8719    Sequence queries UPIT 101 90.99
8760    Salesman SALESMAN 43 92.23
9015    FARMER LQDFARM 176 95.08
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9073    Dãy số C11SEQ 1298 93.03
9074    Bán dừa KPLANK 1412 94.95
9075    Sửa cầu KBUILD 719 96.03
9152    Thu hoạch KCOLLECT 270 94.54
9153    Pha chế KMIX 119 93.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.