Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3198    Xúc xắc bò BONES 2806 91.44
3199    Xây hàng rào QUAD 481 94.38
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1936 93.71
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1862 92.56
3202    Quay bánh xe ROTATION 1673 91.99
3203    Mất điện PWRFAIL 974 94.71
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 660 94.23
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1167 93.28
3333    Động viên đàn bò CHEER 767 94.70
3334    Bật đèn LITES 1378 95.60
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1641 94.90
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2198 91.69
3447    Đua Xe HAF1 667 95.85
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2551 93.52
3479    Chuỗi hạt NKNL 235 97.70
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 655 94.23
3481    Siêu đối xứng NKSP 707 95.18
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 926 94.07
3497    Tin mật SEC 655 93.89
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 59 96.79
3509    IOI07 Training TRAINING 35 83.87
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 89.77
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 70 97.08
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 125 93.74
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 37 72.12
3620    Số phong phú NKABD 3907 86.44
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 589 95.22
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1772 92.35
3631    Gửi thư NKLETTER 2106 92.35
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3599 84.69
3716    Động đất DAMAGE 361 97.17
3720    Bò Ba-ri BARIC 156 97.25
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 149 94.12
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 915 95.20
3778    COUNT N COUNTCBG 1560 90.29
3807    Tam Cam TAMCAM 59 91.26
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 91 92.69
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 246 94.05
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 44 76.34
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 75 89.94
3840    Revamping Trails REVAMP 767 93.49
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 684 94.80
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 515 95.75
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 169 92.41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.