Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1415 87.61
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3394 85.07
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 365 87.14
2166    Khuôn thép STEEL 126 87.73
2187    Hội trường NKREZ 2561 91.19
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 887 94.21
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 268 93.27
2203    Dãy số NKSEQ 2166 90.98
2204    Hang động NKSPILJA 222 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3074 90.86
2224    Team Selection NKTEAM 698 93.03
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 611 95.61
2227    IOI05 Mountains NKMOU 83 91.13
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 79 90.51
2229    Lubenica LUBENICA 1020 94.81
2232    Sân golf NKGOLF 558 96.24
2240    Số huyền bí MYSTERY 1815 90.14
2243    Mạng máy tính NKONEARC 924 91.09
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1241 93.79
2249    Police NKPOLICE 466 95.85
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2256 92.13
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1069 94.28
2253    A1 NKA1 131 87.20
2255    IOI07 Miners NKMINERS 215 92.81
2259    Chia đa giác NKPOLY 317 95.47
2262    Tung đồng xu NKTOSS 601 92.83
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2946 90.66
2265    Đa giác NKPOLI 300 92.65
2266    Tách từ NKSEV 505 93.28
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 845 92.53
2289    Người đưa thư NKPOS 721 88.60
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 336 96.02
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 543 84.12
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 337 94.43
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3626 89.24
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1845 84.63
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1414 92.54
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 960 93.11
2304    Monkey island NKTRAFIC 48 92.71
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 265 93.86
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 372 94.45
2333    Billboard painting NKPANO 175 93.75
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 164 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 247 86.05
2352    Nối mạng NKCABLE 2405 91.26
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 806 90.73
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 959 92.74
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 873 92.60
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.