Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 177 89.02
8109    Nước đọng V11WATER 1415 92.61
8110    Hội hoa V11HH 105 96.60
8111    Du lịch V11TOUR 117 98.34
8112    Sao chổi V11COMET 89 97.22
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 94 95.41
8114    Tìm xâu V11STR 269 96.37
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 611 95.55
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3455 90.34
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1442 95.61
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2773 92.39
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1350 94.03
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 1079 92.83
8195    Borrowing money DUGOVI 118 92.99
8719    Sequence queries UPIT 105 91.34
8760    Salesman SALESMAN 43 92.23
9015    FARMER LQDFARM 181 95.09
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9072    Đi chơi KTOUR 201 93.35
9073    Dãy số C11SEQ 1342 92.97
9074    Bán dừa KPLANK 1553 94.76
9075    Sửa cầu KBUILD 783 95.93
9152    Thu hoạch KCOLLECT 292 94.21
9153    Pha chế KMIX 120 93.46
9154    Bán hàng KTREEC 236 96.69
9187    REGIONS REGIONS 65 92.70
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 81 97.26
9313    Tham ăn SMARTDOG 284 95.16
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 268 93.78
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 49 98.83
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 62 96.72
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 175 97.32
9412    Trồng hoa KDIFF 749 96.36
9413    Mật mã KPASS 56 89.74
9616    The country of heaven C11BC1 256 92.31
9656    Binpacking BINPACK 231 95.81
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 568 89.48
9833    Xếp hình FBRICK 525 92.11
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 124 95.08
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 210 93.58
10016    Những hình tròn C11CIR 122 97.76
10017    Khu vườn hoa C11GAR 136 97.61
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 185 96.73
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 94.62
10055    Tính toán C11CAL 631 92.21
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 252 92.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.