Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 126 89.02
8109    Nước đọng V11WATER 1347 92.67
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 115 98.32
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 251 96.29
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 583 95.56
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3066 90.51
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1318 95.61
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2485 92.40
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1263 93.92
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 986 92.99
8195    Borrowing money DUGOVI 117 92.96
8719    Sequence queries UPIT 95 91.05
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9015    FARMER LQDFARM 174 95.43
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9072    Đi chơi KTOUR 191 94.17
9073    Dãy số C11SEQ 1253 93.08
9074    Bán dừa KPLANK 1330 95.26
9075    Sửa cầu KBUILD 680 95.92
9152    Thu hoạch KCOLLECT 257 94.24
9153    Pha chế KMIX 113 93.05
9154    Bán hàng KTREEC 218 97.12
9187    REGIONS REGIONS 65 92.70
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 81 97.26
9313    Tham ăn SMARTDOG 266 95.13
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 206 95.08
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 48 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 57 96.47
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 165 97.61
9412    Trồng hoa KDIFF 672 96.37
9413    Mật mã KPASS 52 89.19
9616    The country of heaven C11BC1 217 93.10
9656    Binpacking BINPACK 188 96.02
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 511 90.99
9833    Xếp hình FBRICK 487 92.41
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 190 94.87
10016    Những hình tròn C11CIR 119 97.74
10017    Khu vườn hoa C11GAR 127 97.29
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 178 96.60
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
10055    Tính toán C11CAL 602 92.22
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 244 92.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.