Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1607 87.90
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3909 85.59
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 409 87.75
2166    Khuôn thép STEEL 134 88.12
2187    Hội trường NKREZ 2912 91.30
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1117 93.75
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 318 93.28
2203    Dãy số NKSEQ 2404 91.10
2204    Hang động NKSPILJA 230 95.93
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3592 90.76
2224    Team Selection NKTEAM 777 93.23
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 678 95.26
2227    IOI05 Mountains NKMOU 88 90.57
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 83 90.30
2229    Lubenica LUBENICA 1228 94.33
2232    Sân golf NKGOLF 675 96.18
2240    Số huyền bí MYSTERY 2017 90.39
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1072 91.29
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1534 93.62
2249    Police NKPOLICE 561 95.67
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2492 92.20
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1214 94.23
2253    A1 NKA1 143 88.25
2255    IOI07 Miners NKMINERS 232 93.08
2259    Chia đa giác NKPOLY 334 95.25
2262    Tung đồng xu NKTOSS 682 92.76
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3451 91.27
2265    Đa giác NKPOLI 342 92.04
2266    Tách từ NKSEV 666 92.86
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 902 92.48
2289    Người đưa thư NKPOS 802 89.13
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 362 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 592 83.80
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 368 94.47
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4320 89.58
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1974 84.69
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1766 92.64
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1104 92.61
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.40
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 286 94.03
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 397 94.52
2333    Billboard painting NKPANO 201 93.83
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 181 89.27
2348    Mạng truyền tin NKNET 272 86.70
2352    Nối mạng NKCABLE 2724 91.67
2354    Distance NKDIST 92 86.06
2366    Chuyển NKSTEP 844 90.98
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1114 92.83
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 938 92.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.