Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2969    Bin Laden BINLADEN 1271 95.04
2970    Computer lab WIFI 76 93.72
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1206 94.52
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 235 95.35
2979    Đếm dãy PBCDEM 784 95.07
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1913 92.64
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 809 94.48
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1263 95.07
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2131 93.64
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1674 94.19
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 458 95.98
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 45 95.36
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 526 94.83
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 19 77.78
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 765 95.74
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 2920 91.47
3199    Xây hàng rào QUAD 500 94.51
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2044 93.83
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2002 92.61
3202    Quay bánh xe ROTATION 1729 91.98
3203    Mất điện PWRFAIL 1017 94.70
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 672 94.21
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1237 93.33
3333    Động viên đàn bò CHEER 820 94.65
3334    Bật đèn LITES 1441 95.61
3335    Đồ chơi TOY 28 87.14
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1730 94.91
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2250 91.78
3447    Đua Xe HAF1 689 95.88
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2649 93.49
3479    Chuỗi hạt NKNL 236 97.71
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 658 94.21
3481    Siêu đối xứng NKSP 736 95.16
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 944 93.92
3497    Tin mật SEC 690 93.92
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 62 96.90
3509    IOI07 Training TRAINING 35 83.87
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 89.77
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 72 97.13
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 132 93.97
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 37 72.12
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 594 95.15
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
3631    Gửi thư NKLETTER 2152 92.42
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3698 84.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.