Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 173 97.78
2969    Bin Laden BINLADEN 1138 95.54
2970    Computer lab WIFI 64 92.96
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1048 94.56
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 229 95.23
2979    Đếm dãy PBCDEM 719 94.86
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1759 92.60
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 747 94.51
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1102 95.24
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1820 93.58
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1519 94.24
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 423 95.86
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 44 95.33
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 462 94.80
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 17 76.74
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 684 96.10
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 2567 91.36
3199    Xây hàng rào QUAD 466 94.25
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1672 93.80
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1682 92.66
3202    Quay bánh xe ROTATION 1594 92.02
3203    Mất điện PWRFAIL 922 94.67
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 626 94.48
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1059 93.30
3333    Động viên đàn bò CHEER 644 94.76
3334    Bật đèn LITES 1264 95.59
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1450 95.35
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2087 91.51
3447    Đua Xe HAF1 642 95.91
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2289 93.55
3479    Chuỗi hạt NKNL 232 97.69
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 631 94.66
3481    Siêu đối xứng NKSP 672 95.32
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 856 94.34
3497    Tin mật SEC 582 93.68
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 34 83.33
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 91.86
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 70 97.08
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 123 93.71
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 36 71.84
3620    Số phong phú NKABD 3585 86.09
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 577 95.11
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1691 92.34
3631    Gửi thư NKLETTER 1985 92.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.