Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2969    Bin Laden BINLADEN 1327 94.89
2970    Computer lab WIFI 79 93.85
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1293 94.45
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 237 95.37
2979    Đếm dãy PBCDEM 816 95.10
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1969 92.71
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 839 94.42
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1309 95.10
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2299 93.19
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1728 93.82
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 483 95.81
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 45 94.74
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 541 94.86
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 20 79.59
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 782 95.66
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 3128 91.13
3199    Xây hàng rào QUAD 508 94.59
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2170 93.46
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2168 92.20
3202    Quay bánh xe ROTATION 1784 91.75
3203    Mất điện PWRFAIL 1058 94.52
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 692 93.99
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1317 93.16
3333    Động viên đàn bò CHEER 890 93.77
3334    Bật đèn LITES 1499 95.57
3335    Đồ chơi TOY 29 86.30
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1946 94.50
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2328 91.55
3447    Đua Xe HAF1 717 95.90
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2840 93.27
3479    Chuỗi hạt NKNL 239 97.72
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 668 94.04
3481    Siêu đối xứng NKSP 763 95.14
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 970 93.69
3497    Tin mật SEC 724 94.00
3498    Chơi cờ WINCHK 22 84.44
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 41 89.34
3508    IOI07 Sails SAILS 64 97.03
3509    IOI07 Training TRAINING 36 84.38
3510    IOI07 Flood FLOOD 39 89.25
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 73 97.14
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 138 93.93
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 38 72.38
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 594 95.15
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
3631    Gửi thư NKLETTER 2314 92.34
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3851 84.88
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.