Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2969    Bin Laden BINLADEN 1211 95.19
2970    Computer lab WIFI 73 93.62
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1099 94.38
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 234 95.34
2979    Đếm dãy PBCDEM 743 94.93
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1830 92.54
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 778 94.48
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1164 95.16
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1963 93.60
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1581 94.16
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 440 95.93
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 45 95.36
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 490 94.99
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 17 76.74
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 705 96.00
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 2730 91.41
3199    Xây hàng rào QUAD 475 94.33
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1860 93.83
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1796 92.54
3202    Quay bánh xe ROTATION 1640 91.96
3203    Mất điện PWRFAIL 957 94.64
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 648 94.25
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1123 93.37
3333    Động viên đàn bò CHEER 725 94.62
3334    Bật đèn LITES 1327 95.61
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1590 94.94
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2170 91.73
3447    Đua Xe HAF1 660 95.87
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2472 93.52
3479    Chuỗi hạt NKNL 235 97.70
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 640 94.31
3481    Siêu đối xứng NKSP 700 95.17
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 907 93.94
3497    Tin mật SEC 638 93.90
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 34 83.33
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 91.86
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 70 97.08
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 125 93.74
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 37 72.12
3620    Số phong phú NKABD 3778 86.29
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 586 95.19
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1744 92.37
3631    Gửi thư NKLETTER 2064 92.38
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3501 84.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.