Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2969    Bin Laden BINLADEN 1305 95.07
2970    Computer lab WIFI 78 93.83
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1249 94.55
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 237 95.37
2979    Đếm dãy PBCDEM 797 95.06
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1943 92.70
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 819 94.53
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1293 95.11
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2228 93.44
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1712 93.90
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 467 95.89
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 45 94.74
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 535 94.86
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 19 77.78
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 773 95.66
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 3028 91.39
3199    Xây hàng rào QUAD 506 94.57
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2133 93.48
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2097 92.47
3202    Quay bánh xe ROTATION 1754 91.93
3203    Mất điện PWRFAIL 1039 94.73
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 681 94.13
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1284 93.31
3333    Động viên đàn bò CHEER 865 93.99
3334    Bật đèn LITES 1477 95.56
3335    Đồ chơi TOY 28 87.14
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1822 94.79
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2297 91.59
3447    Đua Xe HAF1 708 95.89
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2754 93.44
3479    Chuỗi hạt NKNL 239 97.72
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 665 93.98
3481    Siêu đối xứng NKSP 753 95.16
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 959 93.94
3497    Tin mật SEC 716 94.00
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 62 96.90
3509    IOI07 Training TRAINING 35 83.87
3510    IOI07 Flood FLOOD 39 89.25
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 72 97.13
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 137 93.92
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 38 72.38
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 594 95.15
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
3631    Gửi thư NKLETTER 2216 92.37
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3788 84.87
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.