Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 170 97.75
2969    Bin Laden BINLADEN 1132 95.55
2970    Computer lab WIFI 57 92.55
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 1032 94.60
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 229 95.23
2979    Đếm dãy PBCDEM 709 94.83
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1734 92.55
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 731 94.51
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1085 95.19
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1785 93.68
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1500 94.48
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 409 95.87
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 42 95.21
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 446 94.67
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 15 74.36
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 671 96.03
3178    Bi-a POOL 10 96.00
3198    Xúc xắc bò BONES 2526 91.50
3199    Xây hàng rào QUAD 464 94.23
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1644 93.81
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1650 92.74
3202    Quay bánh xe ROTATION 1581 92.04
3203    Mất điện PWRFAIL 913 94.69
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 625 94.51
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1038 93.18
3333    Động viên đàn bò CHEER 631 94.85
3334    Bật đèn LITES 1233 95.50
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1418 95.43
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2046 91.45
3447    Đua Xe HAF1 634 95.89
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2257 93.55
3479    Chuỗi hạt NKNL 231 97.87
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 630 94.65
3481    Siêu đối xứng NKSP 654 95.32
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 849 94.37
3497    Tin mật SEC 569 93.62
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 39 89.17
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 34 83.33
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 91.86
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 70 97.08
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 123 93.71
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 34 70.10
3620    Số phong phú NKABD 3527 85.98
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 576 95.10
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1675 92.32
3631    Gửi thư NKLETTER 1962 92.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.