Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 704 94.18
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1585 91.64
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 1199 94.62
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 477 95.44
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1053 95.46
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 390 95.66
19358    Phép nhân PHEPNHAN 201 96.45
19359    Dãy 2-Sum TWOSUM 615 92.32
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 710 93.40
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 205 95.26
19548    Thủ đô CAPITAL 158 93.79
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 494 92.83
19583    Tính hàm DHFUNC 262 96.08
19584    Vườn cây DHGARDEN 173 95.46
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 447 93.74
19586    Biểu thức logic DHLEXP 77 98.96
19825    Trimino DHTRIMI 16 98.25
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 43 95.37
19980    HBT1D HBT1D 74 97.08
20332    Sao may mắn LSTAR 108 95.59
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20335    Hoán đổi SWAPB 115 90.12
20351    Kho báu trong hang TREASRE 65 95.97
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 65 95.61
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 50 95.40
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 325 87.07
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 87 97.95
20621    Quá béo VMQUABEO 258 96.70
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 63 94.87
20631    SPEED VMSPEED 75 96.88
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 93 97.22
20650    Mỏ vàng VMGOLD 157 94.03
20675    Phân loại bi VMMARBLE 11 94.52
20690    Lại là cây khung VMWTREE 18 95.92
20693    Cây khung VMST 253 96.26
20724    Mê cung VMAZE 63 92.95
20790    Trái tim bên lề VMHEARTS 13 97.14
20929    Tết Trung thu cả nhà đi chơi VOS2SUM 119 91.95
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 551 93.59
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
21075    Connected Components VOSCOMPS 55 95.98
21076    Tribonacci VOSTRIBO 334 85.53
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 547 91.84
21147    Du lịch VOSTRAVL 111 95.32
21148    Tam giác vuông VOSRTRI 398 90.83
21154    Lũy thừa VOSEXP 105 96.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.