Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
19827    Tụ điện DHCIRCUI 45 95.54
19980    HBT1D HBT1D 74 97.08
20332    Sao may mắn LSTAR 109 95.61
20334    Đếm sao CSTARS 57 95.73
20335    Hoán đổi SWAPB 115 90.12
20351    Kho báu trong hang TREASRE 65 95.97
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
20353    Đổ xăng PETROLM 65 95.61
20441    Tổng ước chung lớn nhất 2 VMGCDSUM 50 95.40
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 326 87.11
20548    Đếm hình chữ nhật VMHCN 87 97.95
20621    Quá béo VMQUABEO 264 96.55
20629    Tom and Jerry VMCOFFEE 63 94.87
20631    SPEED VMSPEED 75 96.88
20636    Dãy số may mắn VMLSEQ 34 95.37
20638    Giải cứu công chúa VMPRINCE 13 100.00
20645    Bảng quan hệ VMREL6 93 97.22
20650    Mỏ vàng VMGOLD 157 94.03
20675    Phân loại bi VMMARBLE 11 94.52
20690    Lại là cây khung VMWTREE 19 96.00
20693    Cây khung VMST 257 96.29
20724    Mê cung VMAZE 63 92.95
20929    Tết Trung thu cả nhà đi chơi VOS2SUM 119 91.95
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 556 93.61
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
21075    Connected Components VOSCOMPS 55 95.98
21076    Tribonacci VOSTRIBO 337 85.47
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 549 91.85
21147    Du lịch VOSTRAVL 112 95.33
21148    Tam giác vuông VOSRTRI 407 90.99
21154    Lũy thừa VOSEXP 105 96.00
21165    Sinh nhật của Benjamin VOSMUL 34 96.15
21208    Chia đoạn QTDIVSEQ 241 95.31
21218    VOSHANDL VOSHANDL 92 94.89
21287    Đếm bi VOSCAL 95 97.23
21312    Biến đổi số VOSNUM 81 96.15
21313    Distinct LCS TPCDLCS 27 97.62
21362    Lucky Number TPCLKNUM 123 94.12
21519    VOSTREE2 VOSTREE2 42 97.53
21529    Độ bá đạo của đội hình. VOSPOW 63 95.58
21530    Dãy con chung VOSLIS 163 95.67
21610    HBTLAST HBTLAST 86 97.85
21627    VPBINDEG VPBINDEG 42 97.03
21628    VPDOMINO VPDOMINO 159 95.22
21803    Chia Nhóm PKGROUP 66 96.92
21808    Binary Rectangles PBCRECT 42 94.44
21811    Không gian bốn chiều VOS4DCUB 27 97.18
21823    Hội pháp sư. VOSNSEQ 45 97.04
21999    HOLE1 TPCHOLE1 17 100.00
22000    HOLE2 TPCHOLE2 12 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.