Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
22038    KAMP KAMP 68 97.73
22039    Mafia MAFIJA 65 97.45
22040    ZABAVA ZABAVA 217 90.66
22043    Bob xây nhà BOB 147 97.73
22044    Lại là cây SUMAA 40 96.43
22045    Lại là dãy số NORMA 94 97.78
22064    Đi phà FERRIES 54 92.97
22114    Kết nối chơi game VOSPLAY 122 94.38
22115    Khôi phục dãy số VOSSEQ 161 94.99
22120    Lại là dãy số. VOSMAXK 333 96.58
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 242 93.07
22129    CHỌN ROBOT PVOI14_2 382 94.58
22130    TOUR PVOI14_3 248 96.25
22132    Chữ M PVOI14_4 319 93.36
22133    Chữ P PVOI14_5 241 94.44
22134    Chữ L PVOI14_6 54 93.33
22183    Chuyện Mưa VORAIN 58 94.67
22185    Chăn Lợn VOPIG 65 92.55
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 49 94.23
22229    Tính toán số lớn VOBIGNUM 138 95.96
22230    Dãy biến đổi VOEASY 69 96.96
22243    Cây VOTREE 535 96.26
22361    VOI 2015 Day 1 - Chìa khóa mã số CRYPTKEY 587 88.92
22364    VOI 2015 Day 2 - Cắt hình MINCUT 1039 91.59
22365    VOI 2015 Day 2 - Chia phần VODIVIDE 675 95.74
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 242 93.10
22368    VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ REFORM 784 94.01
22369    VOI 2015 Day 1 - Ruộng bậc thang TFIELD 760 94.71
23790    Vé xe miễn phí DHFRBUS 491 94.22
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 739 93.11
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 142 90.18
23793    Biểu thức DHEXP 1075 92.18
23794    Khóa số DHLOCK 327 95.45
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 244 95.15
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 54 97.31
24742    Đảo bit VMDAOBIT 303 96.33
24743    Cây tiền lương VMSALARY 275 94.20
24780    Pizza VMPIZZA 203 95.31
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 31 97.33
24880    Tính tổng VMSUM2 41 94.44
24915    Bé và bảng số VMRESTO 216 97.72
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 82 89.00
24946    Thành phố cổ VMTOWN 56 96.10
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 35 88.04
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 46 97.56
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 89 94.91
24978    Các sợi dây VMROPES 36 97.35
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 76 96.31
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 199 96.07
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.