Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 1026 93.00
8195    Borrowing money DUGOVI 117 92.96
8719    Sequence queries UPIT 98 90.66
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9015    FARMER LQDFARM 174 95.43
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9073    Dãy số C11SEQ 1271 93.00
9074    Bán dừa KPLANK 1357 95.00
9075    Sửa cầu KBUILD 710 95.98
9152    Thu hoạch KCOLLECT 261 94.33
9153    Pha chế KMIX 118 93.32
9154    Bán hàng KTREEC 223 96.98
9187    REGIONS REGIONS 65 92.70
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 81 97.26
9313    Tham ăn SMARTDOG 272 95.10
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 224 94.28
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 48 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 61 96.69
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 166 97.62
9412    Trồng hoa KDIFF 688 96.32
9413    Mật mã KPASS 54 89.47
9616    The country of heaven C11BC1 228 92.95
9656    Binpacking BINPACK 199 95.66
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 520 90.59
9833    Xếp hình FBRICK 496 92.29
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 195 93.78
10016    Những hình tròn C11CIR 119 97.74
10017    Khu vườn hoa C11GAR 135 97.60
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 180 96.64
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
10055    Tính toán C11CAL 607 92.23
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 244 92.46
10098    JOO PIPI C11PIPI 247 96.27
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
10118    Robin C11BC2 1171 94.75
10135    Đọng nước C11WATER 629 93.38
10172    Số nguyên tố C11PRIME 576 92.39
10176    Đạp xe TBIKE 179 93.25
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 691 91.76
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 151 94.96
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 154 91.68
10218    C11DK2 C11DK2 115 98.90
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 139 93.05
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 60 95.65
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.