Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1617 87.93
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3936 85.63
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 410 87.68
2166    Khuôn thép STEEL 134 88.15
2187    Hội trường NKREZ 2922 91.28
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1125 93.78
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 322 93.19
2203    Dãy số NKSEQ 2416 91.12
2204    Hang động NKSPILJA 231 95.94
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3623 90.80
2224    Team Selection NKTEAM 782 93.27
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 680 95.22
2227    IOI05 Mountains NKMOU 88 90.57
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 83 90.30
2229    Lubenica LUBENICA 1238 94.37
2232    Sân golf NKGOLF 681 96.20
2240    Số huyền bí MYSTERY 2027 90.41
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1078 91.30
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1546 93.52
2249    Police NKPOLICE 563 95.68
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2503 92.21
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1216 94.24
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 233 93.09
2259    Chia đa giác NKPOLY 335 95.26
2262    Tung đồng xu NKTOSS 687 92.75
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3467 91.31
2265    Đa giác NKPOLI 350 92.21
2266    Tách từ NKSEV 676 92.97
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 911 92.51
2289    Người đưa thư NKPOS 811 89.04
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 362 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 592 83.80
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 381 94.59
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4340 89.58
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1983 84.67
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1799 92.64
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1129 92.56
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.40
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 286 94.03
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 399 94.54
2333    Billboard painting NKPANO 202 93.87
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 181 89.27
2348    Mạng truyền tin NKNET 273 86.77
2352    Nối mạng NKCABLE 2731 91.69
2354    Distance NKDIST 97 86.70
2366    Chuyển NKSTEP 844 90.98
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1120 92.82
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 944 92.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.