Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 376 95.54
25879    Bảng số BGBOARD 184 95.55
25880    Đếm tour BGTRAVEL 134 94.14
25881    MAGIC BGMAGIC 190 95.62
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 190 96.27
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 169 94.12
26035    XOR dãy số VOXOR 238 83.86
26036    Xếp phòng VOROOM 187 96.97
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 160 92.59
26039    Chia đất VOLAND 57 92.55
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 143 78.43
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 795 94.69
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 275 94.04
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 129 95.88
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 220 92.69
26127    Đốn Cây VODONCAY 173 94.43
26134    Hậu cần VOHAUCAN 249 95.94
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 96.08
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 104 96.22
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 160 90.04
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 68 95.39
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 88 97.28
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 150 95.85
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 196 93.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.