Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 369 95.48
25879    Bảng số BGBOARD 181 95.51
25880    Đếm tour BGTRAVEL 132 94.86
25881    MAGIC BGMAGIC 188 95.59
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 186 96.18
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 167 94.27
26035    XOR dãy số VOXOR 227 85.76
26036    Xếp phòng VOROOM 183 96.92
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 156 92.66
26039    Chia đất VOLAND 56 92.53
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 132 79.89
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 738 94.82
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 257 94.47
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 124 95.75
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 201 92.97
26127    Đốn Cây VODONCAY 161 94.03
26134    Hậu cần VOHAUCAN 227 96.02
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 98.00
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 90 95.73
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 140 88.11
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 59 95.08
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 72 97.07
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 130 95.32
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 169 92.92
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.