Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3825    Lại đồ thị GRAPH 260 94.01
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 44 76.34
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 75 89.94
3840    Revamping Trails REVAMP 790 93.52
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 688 94.78
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 517 95.73
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 170 92.42
3892    Trồng cây GARDEN25 152 97.68
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2477 92.29
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1295 95.28
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 391 94.73
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 144 90.06
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 489 97.09
4274    LSORT LSORTVN 165 95.06
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 197 95.74
4334    Highway Advertising HWAYADS 70 97.51
4353    Masking Tape MASKTAPE 61 96.79
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 420 93.81
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1354 95.08
4540    Lâu đài cát CTNEWS 620 93.33
4544    Palindrome String TOPALIN 408 95.77
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 140 96.60
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 45 93.14
4590    Nuga chia kẹo NSC 80 94.66
4592    Clear Numbers CLEAR 316 92.82
4596    A Marble Game MARBLE 176 93.88
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 206 95.80
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 139 97.57
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 233 90.83
4614    Hàng cây FIRS 1397 93.74
4615    Chuỗi từ CHAIN2 915 93.13
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 410 96.95
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 214 91.04
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 270 93.48
5052    Ô ăn quan CVP00001 53 88.62
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 334 94.66
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.