Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2087 93.58
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1645 94.14
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 456 96.01
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 45 95.36
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 524 94.85
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 18 77.27
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 748 95.83
3178    Bi-a POOL 11 94.34
3198    Xúc xắc bò BONES 2858 91.42
3199    Xây hàng rào QUAD 492 94.41
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1988 93.81
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1922 92.66
3202    Quay bánh xe ROTATION 1711 91.88
3203    Mất điện PWRFAIL 995 94.72
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 670 94.20
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 1207 93.24
3333    Động viên đàn bò CHEER 790 94.50
3334    Bật đèn LITES 1412 95.60
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1685 94.88
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2218 91.72
3447    Đua Xe HAF1 675 95.88
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2601 93.57
3479    Chuỗi hạt NKNL 236 97.71
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 656 94.20
3481    Siêu đối xứng NKSP 727 95.16
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 936 93.90
3497    Tin mật SEC 669 93.98
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 40 89.26
3508    IOI07 Sails SAILS 62 96.90
3509    IOI07 Training TRAINING 35 83.87
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 89.77
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 72 97.13
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 129 93.89
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 37 72.12
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 594 95.15
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
3631    Gửi thư NKLETTER 2132 92.39
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3645 84.74
3716    Động đất DAMAGE 367 97.12
3720    Bò Ba-ri BARIC 160 97.33
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 150 93.97
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 926 95.23
3778    COUNT N COUNTCBG 1581 90.36
3807    Tam Cam TAMCAM 61 91.39
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 92 93.01
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.