Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2142 91.46
5723    Cái túi 2 DTTUI2 633 94.97
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 465 97.02
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 366 96.91
6184    Chocolate Buying CBUYING 1516 92.66
6188    Cái túi 3 NTHUGE 404 96.15
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 823 95.80
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 216 95.07
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 795 96.43
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2222 93.86
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2412 93.05
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2566 92.74
6317    Ổn định STABLE 1453 94.77
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 534 94.43
6453    Ghép số lớn NUMCON 1879 90.58
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6561    Time Travel TTRAVEL 304 93.15
6602    Đế chế VNEMPIRE 873 95.47
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 323 95.91
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 172 94.14
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 907 95.01
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
6896    Máy tính COMPUTER 221 97.63
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1872 92.95
7292    Tìm số FINDNUM 1129 87.74
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 126 89.02
8109    Nước đọng V11WATER 1361 92.62
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 115 98.32
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 255 96.25
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 605 95.60
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3147 90.52
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1381 95.68
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2572 92.39
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1293 93.98
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.