Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
13017    Dãy số SEARCH 840 95.54
13018    Tính sai WCALC 797 92.42
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 463 96.00
13039    Cho thuê xe HIREHP 728 94.12
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 257 96.10
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 220 95.84
13073    Tam giác vàng TRILAND 343 94.34
13074    Trồng nho GRAPE 208 96.32
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 376 93.86
13100    Mê cung MECUNG 353 95.97
13103    Chu trình hoán vị PERC 178 96.02
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 228 95.71
13132    Chia vàng DGOLD 373 95.99
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 112 94.99
13145    Other search problem SEARCH1 277 96.83
13146    Lái xe SDRIVE 122 97.10
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 194 94.16
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 763 95.15
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 420 94.39
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 820 95.27
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 904 93.20
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 884 93.64
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 260 95.61
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 56 95.74
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 54 96.12
14932    Lowest Common Ancestor LCA 470 36.93
15047    Trò chơi Empire VMEMPIRE 62 94.67
15051    RR VMRR 952 92.37
15068    Thời đại của các đế chế dừa VMAOCE 122 65.50
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 314 92.59
15220    Dãy số VMSEQ 13 91.89
15222    Nhật thực sao Kim VMECLIP 141 89.90
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 256 91.69
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 82 95.52
15254    Slitherlink THSL 7 66.67
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 207 93.02
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 165 93.11
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 358 95.36
15386    Xe VMROOK 46 88.79
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 247 95.50
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 81 93.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.