Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
3469    Quảng cáo ADS 1405 48.90
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
3467    Aladdin ALADDIN 310 44.24
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 227 38.57
1445    Báo động đỏ ALERT 50 21.57
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
5462    Art Plagiarism AP 27 47.06
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 626 29.23
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 28 27.61
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 701 39.93
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.75
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 35 23.59
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 75 20.42
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4427    Ball game BALLGAME 143 19.54
1093    Bảo vệ BAOVE 503 28.08
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 433 19.59
9291    SPBINARY2 BINARY2 314 28.18
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
19274    Operators BLOPER 224 19.22
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3901    Black and White Nim BNWNIM 9 50.00
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 141 23.40
3024    Ai là sếp BOSS 173 34.53
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
371    Boxes BOXES 73 35.28
939    Dãy ngoặc BRACKET 322 34.89
3762    Bread Tree BRTREE 116 35.50
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
1816    Trò chơi đen trắng BWGAME 49 28.44
1817    Tam giác đen trắng BWTRI 8 20.31
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 145 29.78
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 15.62
10173    String C11STR 61 25.14
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 109 28.52
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1173 30.11
6247    Tráo bài CARDS 170 47.27
4390    Cards shuffing CARDSHUF 156 38.76
1351    Trải thảm đỏ CARPET 24 26.79
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 156 16.25
935    Dãy số Catalan CATALAN 702 52.25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.