Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 27 27.35
3469    Quảng cáo ADS 1845 48.86
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
3467    Aladdin ALADDIN 354 44.03
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
1445    Báo động đỏ ALERT 50 21.04
7776    Kind of a blur ANARC09I 43 42.54
5462    Art Plagiarism AP 28 47.13
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 855 30.57
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 27.66
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 854 38.88
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.34
3646    Adventure Tourism ATOURISM 40 18.01
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 40 23.87
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 84 21.14
4503    Ball game 3 BALGAME3 37 16.02
4427    Ball game BALLGAME 173 20.09
1093    Bảo vệ BAOVE 588 28.78
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 519 20.04
9291    SPBINARY2 BINARY2 394 30.06
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
19274    Operators BLOPER 380 21.77
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 22.52
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3901    Black and White Nim BNWNIM 9 50.00
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 187 25.48
3024    Ai là sếp BOSS 199 33.12
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.63
371    Boxes BOXES 81 36.48
939    Dãy ngoặc BRACKET 371 34.90
3762    Bread Tree BRTREE 117 35.43
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
1816    Trò chơi đen trắng BWGAME 51 28.33
1817    Tam giác đen trắng BWTRI 8 20.31
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 159 30.05
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
17191    Tong nghich dao C11NUM 16 16.51
10173    String C11STR 65 25.91
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 123 29.62
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1369 30.34
6247    Tráo bài CARDS 208 47.61
4390    Cards shuffing CARDSHUF 177 37.58
1351    Trải thảm đỏ CARPET 24 26.55
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 172 16.90
935    Dãy số Catalan CATALAN 781 53.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.