Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
3469    Quảng cáo ADS 1718 48.87
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
3467    Aladdin ALADDIN 348 44.01
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
1445    Báo động đỏ ALERT 50 21.52
7776    Kind of a blur ANARC09I 41 41.98
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 806 30.34
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 836 38.89
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.05
3646    Adventure Tourism ATOURISM 39 17.71
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 37 22.94
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 80 21.10
4503    Ball game 3 BALGAME3 36 17.85
4427    Ball game BALLGAME 161 20.02
1093    Bảo vệ BAOVE 578 28.66
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 510 19.97
9291    SPBINARY2 BINARY2 381 29.83
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
19274    Operators BLOPER 296 19.09
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3901    Black and White Nim BNWNIM 9 50.00
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 176 24.85
3024    Ai là sếp BOSS 193 33.37
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
371    Boxes BOXES 80 36.16
939    Dãy ngoặc BRACKET 370 34.87
3762    Bread Tree BRTREE 116 35.50
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
1816    Trò chơi đen trắng BWGAME 49 27.83
1817    Tam giác đen trắng BWTRI 8 20.31
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 151 29.86
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 15.00
10173    String C11STR 63 25.49
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 115 29.04
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1303 30.12
6247    Tráo bài CARDS 189 47.32
4390    Cards shuffing CARDSHUF 170 38.01
1351    Trải thảm đỏ CARPET 24 26.79
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 168 16.72
935    Dãy số Catalan CATALAN 762 53.28
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.