Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
3469    Quảng cáo ADS 1366 48.66
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
3467    Aladdin ALADDIN 306 44.58
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 223 38.49
1445    Báo động đỏ ALERT 49 21.37
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 611 29.26
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 25 28.57
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 672 39.38
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 33 23.16
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 74 20.31
4503    Ball game 3 BALGAME3 32 17.01
4427    Ball game BALLGAME 141 19.45
1093    Bảo vệ BAOVE 480 27.81
3533    Game on board BGAME 3 50.00
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 415 19.37
9291    SPBINARY2 BINARY2 304 28.05
5463    Bird or not bird BIRD 57 48.48
19274    Operators BLOPER 217 19.45
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3901    Black and White Nim BNWNIM 9 50.00
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 138 23.24
3024    Ai là sếp BOSS 170 34.93
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
371    Boxes BOXES 69 34.77
939    Dãy ngoặc BRACKET 316 34.95
3762    Bread Tree BRTREE 115 35.39
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
1816    Trò chơi đen trắng BWGAME 48 28.12
1817    Tam giác đen trắng BWTRI 8 20.31
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 144 29.69
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 59 4.11
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 17.65
10173    String C11STR 61 25.43
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 102 27.89
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1146 30.05
6247    Tráo bài CARDS 167 46.94
4390    Cards shuffing CARDSHUF 154 38.74
1351    Trải thảm đỏ CARPET 24 26.79
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 154 16.14
935    Dãy số Catalan CATALAN 687 51.89
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.