Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
3469    Quảng cáo ADS 1324 48.80
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
3467    Aladdin ALADDIN 300 44.75
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 218 38.98
1445    Báo động đỏ ALERT 49 21.37
7776    Kind of a blur ANARC09I 39 48.18
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 587 29.31
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 23 31.07
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 653 39.20
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 32 23.24
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 72 20.80
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4427    Ball game BALLGAME 138 19.16
1093    Bảo vệ BAOVE 472 27.67
3533    Game on board BGAME 3 61.11
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 395 19.15
9291    SPBINARY2 BINARY2 297 27.97
5463    Bird or not bird BIRD 56 48.46
19274    Operators BLOPER 204 19.60
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3901    Black and White Nim BNWNIM 9 50.00
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 137 23.20
3024    Ai là sếp BOSS 163 35.96
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
371    Boxes BOXES 65 33.98
939    Dãy ngoặc BRACKET 306 34.58
3762    Bread Tree BRTREE 111 35.86
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
1816    Trò chơi đen trắng BWGAME 48 28.12
1817    Tam giác đen trắng BWTRI 8 20.31
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 143 29.61
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 58 4.07
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 17.65
10173    String C11STR 61 25.43
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 98 27.34
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1122 30.22
6247    Tráo bài CARDS 167 47.85
4390    Cards shuffing CARDSHUF 154 38.74
1351    Trải thảm đỏ CARPET 24 26.79
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 151 16.01
935    Dãy số Catalan CATALAN 680 51.79
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.