Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 112 36.43
338    Roads ROADS 821 22.13
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.33
341    Trật tự NK05ORDR 122 20.27
342    Bốc sỏi NK05MNIM 445 31.39
343    Sa mạc NK05DSRT 299 24.18
347    Lazy Cows LAZYCOWS 111 33.79
371    Boxes BOXES 69 34.77
374    Count maximum matrices MATRIX 82 33.45
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
733    Mountain Walking MTWALK 1063 27.04
911    Duyệt binh PYRAMID2 640 25.89
934    Truyền tin MESSAGE 1551 28.90
935    Dãy số Catalan CATALAN 687 51.89
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 593 15.76
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 766 33.85
939    Dãy ngoặc BRACKET 315 34.92
940    Quan hệ COND 701 39.42
941    Hai đường đi HIWAY 478 22.93
942    Trao đổi thông tin KWAY 212 38.74
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 297 29.61
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 672 39.38
973    Xâu con SUBSTR 2285 31.17
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.32
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 424 46.74
982    Mưa thiên thạch METERAIN 397 26.44
984    Hệ thống đèn LIGHT 278 37.47
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 942 25.25
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2277 32.99
1093    Bảo vệ BAOVE 480 27.81
1097    Sao đa giác POLY4 75 31.83
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1803 33.99
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.23
1265    Số lượng bậc DEGREE 250 26.90
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1822 42.43
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1599 43.80
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 249 22.57
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2214 28.46
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1405 33.84
1306    Phép Xor XOR 43 35.33
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 154 16.14
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1146 30.08
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 699 36.92
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 238 39.03
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 763 34.91
1316    Đảo giấu vàng GOLD 229 65.78
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 488 39.63
1323    Mạng điện ENET 201 26.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.