Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9876    Cấp số cộng LSCSC 80 25.59
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
10038    Above the Median KMEDIAN 413 51.12
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
10173    String C11STR 61 25.14
10245    Ngày 31 tháng 12 GAME3112 323 51.08
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 71 38.25
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 113 36.03
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
11953    NKTable NKTABLE 308 22.00
12056    Nubulsa Expo FZ10B 3 33.33
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 15 37.50
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 124 56.14
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 359 24.20
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 60 59.74
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 44 27.93
13123    Trồng nho 2 LQDGRAPE 22 27.12
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.07
14736    Hình thang TRAPEZOI 34 66.13
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 154 57.67
15865    Morse decoding MORSEDEC 75 42.20
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 140 25.27
15878    Phần tử thứ K YPKTH 250 36.81
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 152 20.32
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 15.62
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
19274    Operators BLOPER 242 18.43
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 191 43.07
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 6.90
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 67 56.67
20554    Siêu mũ HSPC14E 31 17.28
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.