Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 245 22.56
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 138 23.24
2580    Số phụ thuộc SUMS 339 20.84
2684    Phân nhóm GROUP 147 29.13
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 295 20.23
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 223 38.49
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 226 27.55
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 306 39.77
3962    ELEVATOR II MELE2 204 34.71
4155    OTOCI OTOCI 65 42.15
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 228 30.65
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 480 26.58
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 68 21.75
4427    Ball game BALLGAME 140 19.26
5882    Triple Shoot KSPREE 314 32.97
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 137 33.86
9291    SPBINARY2 BINARY2 300 28.04
9876    Cấp số cộng LSCSC 79 25.74
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 50 10.79
21046    LUCKY13 LUCKY13 139 23.97
21614    EXPAR EXPAR 89 21.44
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.