Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 338 23.67
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 177 24.91
2580    Số phụ thuộc SUMS 436 22.75
2684    Phân nhóm GROUP 191 29.96
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 395 19.90
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 240 27.09
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.53
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 242 34.98
4155    OTOCI OTOCI 67 43.92
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 262 31.41
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 727 26.61
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 81 20.17
4427    Ball game BALLGAME 163 19.70
5882    Triple Shoot KSPREE 341 33.33
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.91
9291    SPBINARY2 BINARY2 382 29.88
9876    Cấp số cộng LSCSC 85 26.01
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 72 12.36
21046    LUCKY13 LUCKY13 159 23.77
21614    EXPAR EXPAR 94 21.33
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.