Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 333 23.49
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 169 24.19
2580    Số phụ thuộc SUMS 425 22.65
2684    Phân nhóm GROUP 183 30.40
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 390 19.82
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 238 26.92
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.66
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 241 34.95
4155    OTOCI OTOCI 66 43.95
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 261 31.45
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 716 26.73
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 78 19.86
4427    Ball game BALLGAME 161 20.02
5882    Triple Shoot KSPREE 337 33.14
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.91
9291    SPBINARY2 BINARY2 373 29.54
9876    Cấp số cộng LSCSC 85 26.01
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 70 12.22
21046    LUCKY13 LUCKY13 158 23.76
21614    EXPAR EXPAR 92 21.10
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.