Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 251 22.77
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 141 23.40
2580    Số phụ thuộc SUMS 346 21.01
2684    Phân nhóm GROUP 150 29.29
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 300 20.28
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 225 38.61
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 228 27.62
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 312 40.08
3962    ELEVATOR II MELE2 209 34.80
4155    OTOCI OTOCI 65 41.38
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 230 30.52
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 498 26.70
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 71 20.75
4427    Ball game BALLGAME 142 19.51
5882    Triple Shoot KSPREE 314 32.97
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 139 33.97
9291    SPBINARY2 BINARY2 309 28.07
9876    Cấp số cộng LSCSC 80 25.59
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 53 11.01
21046    LUCKY13 LUCKY13 139 23.83
21614    EXPAR EXPAR 89 21.44
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.