Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 350 23.90
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 186 25.40
2580    Số phụ thuộc SUMS 459 22.86
2684    Phân nhóm GROUP 197 29.92
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 403 19.71
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 240 27.07
3898    Even Palindrome PALDR 96 21.57
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 323 40.39
3962    ELEVATOR II MELE2 244 35.08
4155    OTOCI OTOCI 70 43.61
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 263 31.37
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 788 26.83
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 87 19.75
4427    Ball game BALLGAME 172 20.07
5882    Triple Shoot KSPREE 351 32.57
6230    Dictionary order GSP1 19 15.79
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 141 33.96
9291    SPBINARY2 BINARY2 392 30.10
9876    Cấp số cộng LSCSC 86 26.08
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 77 12.54
21046    LUCKY13 LUCKY13 171 24.08
21614    EXPAR EXPAR 94 21.33
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.