Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 238 22.63
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 137 23.20
2580    Số phụ thuộc SUMS 331 20.88
2684    Phân nhóm GROUP 147 29.13
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 283 20.68
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 218 38.98
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 222 27.93
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 304 39.64
3962    ELEVATOR II MELE2 201 34.74
4155    OTOCI OTOCI 59 46.15
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 226 30.47
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 465 26.62
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 67 23.22
4427    Ball game BALLGAME 138 19.16
5882    Triple Shoot KSPREE 314 32.97
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
9876    Cấp số cộng LSCSC 79 25.90
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 42 10.25
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.