Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 313 23.51
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 168 24.25
2580    Số phụ thuộc SUMS 402 22.06
2684    Phân nhóm GROUP 168 30.86
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 365 19.57
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 236 27.15
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.69
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 223 35.11
4155    OTOCI OTOCI 65 42.19
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 250 30.75
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 662 26.57
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 78 20.21
4427    Ball game BALLGAME 151 19.59
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.11
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
9876    Cấp số cộng LSCSC 80 25.66
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 69 12.17
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.