Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 272 22.89
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 155 24.03
2580    Số phụ thuộc SUMS 360 21.34
2684    Phân nhóm GROUP 158 30.19
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 324 20.13
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 234 38.74
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 230 27.42
3898    Even Palindrome PALDR 94 21.99
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 313 40.10
3962    ELEVATOR II MELE2 213 34.87
4155    OTOCI OTOCI 65 41.63
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 242 30.87
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 554 26.69
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 72 20.35
4427    Ball game BALLGAME 145 19.60
5882    Triple Shoot KSPREE 324 32.93
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
9876    Cấp số cộng LSCSC 80 25.59
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 55 11.04
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.