Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 714 16.83
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 187 25.48
1989    Phân tích số KTUAN 308 17.77
2580    Số phụ thuộc SUMS 459 22.86
2684    Phân nhóm GROUP 198 29.96
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 405 19.76
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3161    Cắt bánh QBCAKE 133 20.27
3171    Phòng cháy FIRE 32 7.24
3467    Aladdin ALADDIN 354 44.03
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 240 27.07
3753    GONDOR GONDOR 461 61.78
3754    MAJMUN MAJMUN 56 40.30
3877    Cvjetici CVJETICI 213 66.20
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 96 21.57
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 170 33.96
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 323 40.39
3962    ELEVATOR II MELE2 244 35.08
3975    Most Servings Meal MKUHAR 136 38.80
4010    Chặt cây OPTCUT 587 35.04
4180    Pizza Location PIZZALOC 508 25.90
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 37 16.02
4584    Đổi tiền DTDOI 1429 26.57
4994    Suft Permutation NTSURF 93 32.67
5293    INCSEQ VN INCVN 437 22.11
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 981 67.14
6230    Dictionary order GSP1 19 15.79
6247    Tráo bài CARDS 208 47.61
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 431 23.93
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 126 23.20
6652    Skiers SKIVER1 11 23.64
7681    Tín hiệu SIGNAL 50 39.89
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 86 25.55
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 77 52.73
7776    Kind of a blur ANARC09I 43 42.86
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 76 40.98
7926    Knights KNIGHTS1 404 40.04
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 141 33.96
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 27 27.35
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 49 47.21
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 70 21.93
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.