Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 709 16.78
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 179 24.91
1989    Phân tích số KTUAN 306 17.71
2580    Số phụ thuộc SUMS 456 22.83
2684    Phân nhóm GROUP 196 30.08
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 401 19.79
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3161    Cắt bánh QBCAKE 133 20.27
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3467    Aladdin ALADDIN 350 44.13
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 240 27.07
3753    GONDOR GONDOR 459 61.91
3754    MAJMUN MAJMUN 54 39.70
3877    Cvjetici CVJETICI 213 66.20
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 96 21.57
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 165 33.73
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 243 35.01
3975    Most Servings Meal MKUHAR 135 38.67
4010    Chặt cây OPTCUT 585 35.09
4180    Pizza Location PIZZALOC 498 25.81
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 37 16.02
4584    Đổi tiền DTDOI 1411 26.55
4994    Suft Permutation NTSURF 93 32.67
5293    INCSEQ VN INCVN 435 22.13
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 944 66.42
6230    Dictionary order GSP1 19 15.79
6247    Tráo bài CARDS 197 47.46
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 415 24.20
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 124 23.12
6652    Skiers SKIVER1 10 22.22
7681    Tín hiệu SIGNAL 50 39.89
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 86 25.55
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 76 52.55
7776    Kind of a blur ANARC09I 42 42.42
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 75 41.71
7926    Knights KNIGHTS1 403 40.00
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 141 33.96
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 27 27.35
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 49 47.21
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 69 21.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.