Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 683 16.50
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 168 24.16
1989    Phân tích số KTUAN 303 17.86
2580    Số phụ thuộc SUMS 409 22.26
2684    Phân nhóm GROUP 171 30.92
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 372 19.50
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3161    Cắt bánh QBCAKE 117 19.45
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3467    Aladdin ALADDIN 343 43.92
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 240 38.72
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 25 31.36
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 236 27.13
3753    GONDOR GONDOR 429 62.33
3754    MAJMUN MAJMUN 54 39.70
3877    Cvjetici CVJETICI 211 66.04
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.69
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 160 33.37
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 322 40.33
3962    ELEVATOR II MELE2 230 34.72
3975    Most Servings Meal MKUHAR 133 38.39
4010    Chặt cây OPTCUT 569 35.21
4180    Pizza Location PIZZALOC 462 25.71
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 35 17.63
4584    Đổi tiền DTDOI 1315 26.17
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.67
5293    INCSEQ VN INCVN 415 21.81
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 827 63.13
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 180 47.52
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 400 23.50
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 117 23.29
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.44
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 70 52.51
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 43.55
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 75 43.23
7926    Knights KNIGHTS1 391 39.78
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 47 46.91
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 69 22.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.