Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 608 15.86
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 141 23.40
1989    Phân tích số KTUAN 293 17.82
2580    Số phụ thuộc SUMS 348 21.00
2684    Phân nhóm GROUP 153 29.72
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 307 20.35
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3161    Cắt bánh QBCAKE 110 18.70
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.13
3467    Aladdin ALADDIN 310 44.24
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 227 38.57
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 229 27.66
3753    GONDOR GONDOR 377 63.74
3754    MAJMUN MAJMUN 52 41.44
3877    Cvjetici CVJETICI 208 65.80
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 122 34.31
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 312 40.08
3962    ELEVATOR II MELE2 209 34.80
3975    Most Servings Meal MKUHAR 126 38.37
4010    Chặt cây OPTCUT 517 35.62
4180    Pizza Location PIZZALOC 407 25.83
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4584    Đổi tiền DTDOI 1116 26.12
4994    Suft Permutation NTSURF 87 36.83
5293    INCSEQ VN INCVN 359 21.58
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 734 59.58
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 170 47.27
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 390 23.52
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 105 23.51
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 36 36.67
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 83 25.68
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 64 51.23
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.48
7926    Knights KNIGHTS1 383 39.63
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 139 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 43 50.60
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.98
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.