Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 579 15.65
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 137 23.20
1989    Phân tích số KTUAN 287 17.74
2580    Số phụ thuộc SUMS 331 20.88
2684    Phân nhóm GROUP 147 29.13
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 283 20.68
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 47 20.96
3161    Cắt bánh QBCAKE 99 18.31
3171    Phòng cháy FIRE 29 6.84
3467    Aladdin ALADDIN 300 44.75
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 218 38.98
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 222 27.93
3753    GONDOR GONDOR 363 63.66
3754    MAJMUN MAJMUN 48 42.51
3877    Cvjetici CVJETICI 197 64.96
3882    Cijevi CIJEVI 172 61.03
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 113 35.06
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 304 39.64
3962    ELEVATOR II MELE2 201 34.74
3975    Most Servings Meal MKUHAR 118 38.33
4010    Chặt cây OPTCUT 491 35.11
4180    Pizza Location PIZZALOC 371 26.01
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4584    Đổi tiền DTDOI 1032 25.71
4994    Suft Permutation NTSURF 85 36.45
5293    INCSEQ VN INCVN 330 21.18
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 684 57.15
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
6247    Tráo bài CARDS 167 47.85
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 378 23.76
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 95 24.25
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 36 36.67
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 81 25.40
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 63 51.45
7776    Kind of a blur ANARC09I 39 48.18
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 373 39.94
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 137 33.86
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 42 51.23
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 66 23.65
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.