Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 602 15.84
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 141 23.40
1989    Phân tích số KTUAN 289 17.76
2580    Số phụ thuộc SUMS 346 21.01
2684    Phân nhóm GROUP 150 29.29
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 300 20.28
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 47 20.96
3161    Cắt bánh QBCAKE 107 18.49
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.13
3467    Aladdin ALADDIN 309 44.17
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 225 38.61
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 24 30.77
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 228 27.62
3753    GONDOR GONDOR 374 63.60
3754    MAJMUN MAJMUN 48 42.51
3877    Cvjetici CVJETICI 207 65.72
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 118 34.34
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 312 40.08
3962    ELEVATOR II MELE2 209 34.80
3975    Most Servings Meal MKUHAR 122 38.33
4010    Chặt cây OPTCUT 507 35.20
4180    Pizza Location PIZZALOC 395 25.82
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
4584    Đổi tiền DTDOI 1092 26.12
4994    Suft Permutation NTSURF 86 36.64
5293    INCSEQ VN INCVN 352 21.60
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 724 59.13
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 170 47.18
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 384 23.74
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 100 24.17
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 36 36.67
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 83 25.68
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 63 51.45
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 47.37
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.72
7926    Knights KNIGHTS1 382 39.61
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 139 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 43 50.60
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.98
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.