Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 116 35.98
374    Count maximum matrices MATRIX 84 33.33
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.75
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 466 30.80
4994    Suft Permutation NTSURF 87 36.83
5271    A Coin Game XOINC 132 60.81
5293    INCSEQ VN INCVN 359 21.58
5315    Dãy con tăng TPINCD 168 27.24
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 437 33.25
5423    Sequences SPSEQ 1046 32.81
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 16 22.81
5462    Art Plagiarism AP 27 47.06
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 159 40.47
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 109 38.65
5468    Going to school GS 25 51.56
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 121 25.75
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 91 12.03
5882    Triple Shoot KSPREE 323 33.03
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.40
5949    May cờ MKFLAGS 206 63.51
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 739 59.87
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 170 47.27
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 390 23.52
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 106 23.60
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 99 45.92
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 174 52.98
6682    Số lượng số SNAD 86 28.72
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 199 55.96
6740    Xổ số LOTT 250 46.52
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 493 41.38
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.