Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 112 36.61
374    Count maximum matrices MATRIX 80 33.81
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
3898    Even Palindrome PALDR 94 22.05
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 448 30.86
4994    Suft Permutation NTSURF 85 36.45
5271    A Coin Game XOINC 126 61.24
5293    INCSEQ VN INCVN 340 21.38
5315    Dãy con tăng TPINCD 163 27.50
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 415 33.11
5423    Sequences SPSEQ 987 33.06
5424    Tỉa cây COP3 27 25.15
5459    POSLOZI POSLOZI 15 23.36
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 57 48.48
5464    Counting triangles CT 157 40.47
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 133 41.14
5467    Finding password FP 107 38.93
5468    Going to school GS 24 50.79
5469    Houses HOUSES2 6 30.43
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 111 26.68
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 167 55.50
5849    A cộng B version 2 POST2 82 11.42
5882    Triple Shoot KSPREE 314 32.97
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.40
5949    May cờ MKFLAGS 200 63.19
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 714 58.75
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
6247    Tráo bài CARDS 167 47.49
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 380 23.77
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 99 24.14
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 98 45.58
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 164 53.03
6682    Số lượng số SNAD 74 27.76
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 177 31.66
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 195 55.94
6740    Xổ số LOTT 246 46.34
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 484 41.39
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 200 40.34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.