Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 134 30.89
374    Count maximum matrices MATRIX 87 32.82
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.65
3898    Even Palindrome PALDR 95 21.69
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 535 31.32
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.67
5271    A Coin Game XOINC 140 60.98
5293    INCSEQ VN INCVN 408 21.71
5315    Dãy con tăng TPINCD 176 27.32
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 470 33.58
5423    Sequences SPSEQ 1197 33.26
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 17 22.31
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 160 40.31
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 111 38.39
5468    Going to school GS 26 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 128 26.01
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 112 13.95
5882    Triple Shoot KSPREE 335 33.11
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 820 62.88
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 180 47.51
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 400 23.52
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 115 22.95
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 103 45.88
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 181 51.69
6682    Số lượng số SNAD 93 28.57
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 203 55.73
6740    Xổ số LOTT 251 46.60
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 516 41.26
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.