Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 142 28.57
374    Count maximum matrices MATRIX 94 30.46
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.47
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 240 27.07
3898    Even Palindrome PALDR 96 21.60
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 599 31.37
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.30
5271    A Coin Game XOINC 147 60.40
5293    INCSEQ VN INCVN 432 22.09
5315    Dãy con tăng TPINCD 183 27.28
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
5377    ICEFROG VUKVN 493 33.78
5423    Sequences SPSEQ 1284 33.30
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 18 21.01
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 162 40.37
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 112 38.41
5468    Going to school GS 28 51.43
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 144 26.42
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 127 14.85
5882    Triple Shoot KSPREE 341 33.33
5916    Ngân hàng NTBANK 44 17.86
5949    May cờ MKFLAGS 212 63.11
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 911 65.77
6230    Dictionary order GSP1 19 15.79
6247    Tráo bài CARDS 191 47.46
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 412 24.16
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 54 49.72
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 122 22.88
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 104 46.03
6652    Skiers SKIVER1 10 22.64
6681    Point on the side of the rectangle MRECT1 185 51.41
6682    Số lượng số SNAD 100 29.62
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 206 56.02
6740    Xổ số LOTT 259 46.55
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.63
6743    Ăn khoai POTATO 527 41.70
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 22 38.89
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.