Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4601    2 xe ủi LQDXEUI 216 63.62
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 129 31.90
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 254 23.68
4668    Quân tượng TPBISHOP 129 37.95
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 302 26.82
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 816 43.41
4822    Chia nhóm CTNCLN 127 35.00
4826    JOURNEY TPJOUR 12 17.44
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 93 29.15
4839    Ant PA06ANT 209 44.06
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 506 31.28
4994    Suft Permutation NTSURF 92 34.76
5271    A Coin Game XOINC 138 60.70
5293    INCSEQ VN INCVN 391 21.94
5315    Dãy con tăng TPINCD 174 27.40
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 450 33.41
5423    Sequences SPSEQ 1136 32.96
5424    Tỉa cây COP3 28 25.60
5459    POSLOZI POSLOZI 16 21.85
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
5463    Bird or not bird BIRD 58 48.87
5464    Counting triangles CT 160 40.31
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 134 41.25
5467    Finding password FP 110 38.42
5468    Going to school GS 25 50.00
5469    Houses HOUSES2 6 29.17
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 121 25.54
5679    Frame NTFRAME 70 38.28
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
5849    A cộng B version 2 POST2 95 12.58
5882    Triple Shoot KSPREE 327 32.93
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.35
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 786 61.80
6230    Thứ tự từ điển GSP1 18 15.68
6247    Tráo bài CARDS 174 46.98
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 394 23.54
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 111 23.00
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 101 46.22
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 178 51.71
6682    Số lượng số SNAD 89 27.95
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.